„Ehitusõiguse käsiraamat“ nüüd müügil!

2022 04 11

Äsja jõudis müügile WALLESSi advokaatide koostatud „Ehitusõiguse käsiraamat“. Piret Kergandbergi sõnul on käsiraamatu eesmärk selgitada võimalikult  terviklikult ja loogiliselt lahti ehitamisega seotud era- ja avalikõiguslikke küsimusi, mis on muidu pillutatud paljudesse erinevatesse õigusaktidesse. Raamatu ülesehituse aluseks on ehitise enda elukaar: alustatakse ehitamise kavandamisest – kust ja kuidas infot leida; edasi käsitletakse planeeringute küsimusi ja kohalikelt omavalitsustelt lubade taotlemist;  järgnevalt antakse soovitusi ehitusega seotud töövõtulepingute sõlmimiseks. Puudutatakse ka autoriõiguse, erinevat liiki järelevalve, ehitise seadustamise ja lammutamise küsimusi. Käsiraamatu lõpus on peatükk ehitusega seotud maksudest.

„Oleme käsiraamatu koostanud pigem mittejuristidele ning seetõttu vältisime teadlikult viiteid konkreetsetele sätetele,“ selgitas Angela Kase. „Selle asemel püüdsime rohkete praktiliste näidete najal pikemalt lahti seletada, mida ja miks on vaja teha.“

Ehitusõiguse käsiraamatu koostamist on tunnustanud ka ehituspraktikud. „Antud raamatu võiks läbi lugeda juba hetkel, kui uue kodu rajamise plaanid on alles mõtte staadiumis. See annab palju selgitust ühe või teise teema osas ning aitab tellijal olla enda soovides oluliselt teadlikum,“ kirjutas ehitusettevõtte Finnlog juhatuse liige Kuldar Arro oma tagasisides käsiraamatule.

Käsiraamatu koostas WALLESSi kinnisvara ja ehituse töögrupp Piret Kergandbergi ja Angela Kase juhtimisel. Täname ka kõiki teisi, kes raamatu valmimisse oma panuse andsid: Margo Lemetti, Alo Noormets, Kevin Kõo, Liis Venelaine, Siim Vahtrus, Tanel Kask, Risto Sidok, Margot Arnus, Pilleriin Peedosk ja Priit Raudsepp.

Käsiraamatu saad soetada endale Äripäeva (https://pood.aripaev.ee/ehitusoiguse-kasiraamat ) või Apollo e-poest (https://www.apollo.ee/ehitusoiguse-kasiraamat.html )