Arendajalt saab nõuda detailplaneeringust välja jääva avaliku taristu ehitamist vaid piiratud juhtudel

2023 06 06

WALLESS vandeadvokaat Angela Kase selgitab oma artiklis 13.01.2022 jõustunud planeerimisseaduse muudatust, mille kohaselt saab kohalik omavalitsus nõuda arendajalt detailplaneeringust välja jääva avaliku taristu ehitamist vaid piiratud juhtudel.

Nimelt saab väljaehitamist või selle rahastamist nõuda üksnes taristu osas, mis on detailplaneeringu elluviimiseks vajalik ja detailplaneeringu lahendusega funktsionaalselt seotud. Teisisõnu peab täidetud olema kaks tingimust samaaegselt: elluviimiseks vajalikkus ja funktsionaalne seotus.

Praktikas on aga muutunud kõige keerulisemaks küsimus, milline sisu neile tingimustele omistada. Ilmselt hakkab peagi kohtupraktika neid mõisteid sisustama. Angela Kase hinnangul tuleks lähtekohaks võtta lähenemine, et väljaspool planeeringuala asuv rajatis peab selleks, et selle väljaehitamist saaks arendajalt nõuda, olema planeeringualaga ühendatud läbi rajatise otstarbe või toimimisviisi.

Loe lähemalt Kinnisvarauudistest: https://shorturl.at/cfit4