Angela Kase nimetati Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liikmeks

2023 10 05

WALLESSi vandeadvokaat ja nõunik Angela Kase nimetati Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liikmeks.

Haldusõiguse komisjoni tegevuse eesmärgiks on eelkõige advokatuuri nõustamine haldusõiguse valdkonna õigusloome- ja praktikaga seonduvates küsimustes, samuti seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ning muudatusettepanekute koostamine.

Angela pikaajaline töökogemus ning spetsialiseerumine planeerimis- ja ehitusõiguse ning keskkonnaõigusega seonduvatele küsimustele annab haldusõiguse komisjoni tööks head eeldused. Soovime palju edu uues rollis, Angela!