WALLESS: Įskaitymas Kaip Prievolės Pabaigos Pagrindas

2020 04 24

WALLESS apžvelgia įskaitymą, kaip prievolės pabaigos pagrindą. Įskaitymas – vienašalis sandoris, jam pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Prievolė pasibaigia nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, jei kontrahentas praneša apie šį veiksmą ir egzistuoja visos įskaitymo sąlygos.

Dokumentą galite rasti čia.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summarized Supreme Court of Lithuania decisions in civil cases straight to your inbox, every week. Prepared by WALLESS Arbitration and Dispute Resolution team.

Please note that the review is in Lithuanian.