Viešbučiai ir COVID-19: Kas Toliau?

2020 03 18

COVID-19 (koronavirusas) ir jo sąlygotos Vyriausybės bei kitų institucijų priemonės sukels didelę žalą turizmo sektoriui, tame tarpe ir viešbučiams. Pastarosiomis dienomis buvo priimta eilė sprendimų, susijusių su viešbučiais, suteikiančių galimybę tokią žalą sumažinti. Taip pat paskelbti nurodymai, kurių viešbučiams privalu laikytis.

WALLESS komanda trumpai apžvelgia naujausia aktualijas čia.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summarized Supreme Court of Lithuania decisions in civil cases straight to your inbox, every week. Prepared by WALLESS Arbitration and Dispute Resolution team.

Please note that the review is in Lithuanian.