Viešbučiai ir COVID-19: Kas Toliau?

2020 03 18

COVID-19 (koronavirusas) ir jo sąlygotos Vyriausybės bei kitų institucijų priemonės sukels didelę žalą turizmo sektoriui, tame tarpe ir viešbučiams. Pastarosiomis dienomis buvo priimta eilė sprendimų, susijusių su viešbučiais, suteikiančių galimybę tokią žalą sumažinti. Taip pat paskelbti nurodymai, kurių viešbučiams privalu laikytis.

WALLESS komanda trumpai apžvelgia naujausia aktualijas čia.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.