2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo sąmata | Estimate for the use of funds of the Climate Change Programme in 2020

2020 04 09

LT

2020 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priėmė įsakymą, kuriuo patvirtino Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 metais sąmatą. Sąmatoje numatytos priemonės skatina ne tik atsinaujinančių išteklių naudojimą, bet ir ekonomikos bei kai kurių verslo šakų plėtrą, todėl tai itin aktualu COVID-19 ir susijusių ekonominių sunkumų kontekste. WALLESS komanda paruošė dokumentą su konkrečiai Programos lėšų asignavimais bei finansavimo būdais.

Dokumentą lietuvių kalba rasite čia.

EN

On 12 March 2020, the Minister of Environment of the Republic of Lithuania adopted an order approving the estimate for the use of funds of the Climate Change Programme in 2020. The measures provided for in the estimate not only promote the use of renewable resources but also the development of the economy and some particular industries, which is exceptionally relevant in the context of COVID-19 and related economic difficulties. WALLESS team prepared a document with the specific allocations of the funds and financing methods.

Document in English could be found here.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.