XXV profesionālā konference Revīzija, nodokļi, grāmatvedība 2022

2022 12 21
XXV profesionālā konference Revīzija, nodokļi, grāmatvedība 2022, kas norisinājās 15.decembrī, šogad veltīta iesāktajām un gaidāmajām pārmaiņām.
Ārpakalpojumu grāmatvežu licencēšana, jaunais Grāmatvedības likums, AML un sankciju jautājumi klientiem un profesionālo pakalpojumu sniedzējiem, digitalizācija, tie bija tikai daži no aplūkotajiem tematiem. WALLESS Latvija nodokļu prakses vadītāja, sertificēta nodokļu konsultante Ingūna Ābele dalījās ar prezentāciju par nodokļu auditiem, kas šobrīd ir nopietnas reformas priekšā.
Viens no reformas mērķiem ir vienkāršot VID pārbaužu veikšanu, apvienojot līdz šim zināmās pārbaudes (tematiskā pārbaude, datu atbilstības pārbaude, nodokļu apmēra precizēšana, u.c.) vienā – nodokļu kontrole. Jau ar paziņojumu par nodokļu kontroles uzsākšanu, nodokļu maksātājs tiks informēts par VID konstatētajām neatbilstībām vai pārkāpumiem, kas izriet no VID rīcībā esošās informācijas. Vislielākās diskusijas šobrīd raisa iecere ļaut VID uz aprēķina pamata noteikt nodokļu aprēķina neatbilstības, ja uzņēmuma algas būs mazākas par 80% no nozares vidējā rādītāja.
Nodokļu kontrole tiks izbeigta vienā no četriem veidiem:
• Nodokļu kontroles izbeigšana
• Vienošanās līguma noslēgšana (arī jaunums, jo līdz šim vienošanos varēja noslēgt tikai pēc audita pabeigšanas)
• Nodokļu rēķina izdošana
• Nodokļu revīzijas (audita) veikšana.
Šobrīd likumprojekts ir iesniegts Saeimā, nodots Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai – pirms pirmā lasījuma.
Plašāka informācija par konferenci: https://rmsforum.lv/lv/event/303