Komerclikuma grozījumi

2023 05 31

Vēlamies informēt, ka 2023. gada 1. jūnijā stājas spēkā Komerclikuma grozījumi, tai skaitā, paredzot arī šādas izmaiņas:

· Iespējama dividenžu sadale, kas nav proporcionāla dalībnieka ieguldījumam pamatkapitālā
· Precizētas kapitālsabiedrības padomes funkcijas
· Mainītas prasības par biržā kotēto sabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu
· Būtiski mainīta reorganizācijas kārtība, saīsinot reorganizācijas procesu kopumā
· Noteikts detalizēts regulējums pārrobežu reorganizācijai

Plašāk ar Komerclikuma grozījumiem var iepazīties šeit: https://bit.ly/3IJROA0

Ja Jums rodas jautājumi saistībā ar Komerclikuma grozījumiem un kā tie var ietekmēt Jūsu biznesu, sazinieties ar WALLESS partneri Zane Eglite-Fogele.