Apkopota Latvijas Republikas Augstākās tiesas prakse Uzņēmumu reģistra lietās

2022 10 27

Lai valstī būtu ētiska un caurskatāma uzņēmējdarbības struktūra, katrs noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas veicināšanas pasākums ir nozīmīgs  – un katra valsts pārvaldes un uzņēmumu sadarbība ir nozīmīga.

Tā piemēram, Uzņēmumu reģistrs Latvijā, ne tikai reģistrē uzņēmumus un citas juridiskas personas, un izmaiņas to dibināšanas dokumentos, bet arī ir atbildīgā iestāde par informācijas reģistrāciju par to patiesajiem labuma guvējiem un tieši tam savas kompetences ietvaros ir pienākums veikt attiecīgās informācijas pārbaudi. Informācijai ir jābūt balstītai uz oficiāliem dokumentiem un tajā jāiekļauj ne tikai patiesā labuma guvēju vārdi, bet arī veids, kā viņi īsteno kontroli.

Pēdējos gados šī tēma Latvijā ir īpaši aktuāla, attiecīgi uzņēmējiem un komerctiesību juristiem ieskats tiesu praksē joprojām ir noderīgs, lai atbilstoši reģistrētu informāciju komercreģistrā.

Tāpēc noderīgs ir nesenais Latvijas Republikas Augstākās tiesas tiesu prakses apkopojums lietās ar Uzņēmumu reģistru. Šeit atrodams īss tā saturs un saite uz apkopojumu: https://bit.ly/3WjwgQf.