LAT nutarčių apžvalga 2023 m. sausio 9 d. – sausio 13 d.

2023 01 23

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo dar 4 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Kasacinis teismas pritarė pirmosios instancijos teismo sprendimui, kuriuo varžytynių laimėtojos skundas panaikinti vėliau gautą antstolės patvarkymą atšaukti varžytynes buvo tenkintas. Kadangi varžytynės jau buvo pasibaigusios, jos antstolės nebegalėjo būti atšauktos.

2023 m. sausio 12 d. Nr. e3K-3-61-701/2023

Skaitykite daugiau

Ieškovė, sertifikuotame lauke ekologiškas kultūras auginanti ūkininkė, įrodinėjo, kad dėl atsakovo kaimyniniame žemės sklype vykdyto purškimo glifosato veikliosios medžiagos turinčiais herbicidais, jos laukas dėl šoninės taršos buvo įvardintas kaip neatitinkantis ekologinės gamybos reikalavimų. Todėl ieškovė, pardavusi užaugintas kultūras, prarado kainų skirtumą, kurį būtų gavusi, jei jos būtų parduotos kaip ekologiškos. Kasacinis teismas pritarė pirmosios instancijos teismo sprendimui, kuriuo ieškovei iš atsakovo buvo priteista 70 procentų nuostolių. Teismas nurodė, kad ūkininkas, laikomas profesionaliu augalų apsaugos produktų naudotoju, vykdydamas purškimo chemikalais darbus, nebuvo tiek rūpestingas, kiek akivaizdžiai buvo būtina esamomis aplinkybėmis. Ieškovė, profesionali ūkininkė, taip pat turėjo atsakingai vertinti, ar nereikia įsirengti apsaugos juostų prie sertifikuojamų laukų. Nusprendusi to nedaryti, ieškovė prisidėjo prie rizikos padidėjimo, kad laukai, kuriuose vykdoma ekologinė augalininkystė, gali būti užteršti neleistinomis medžiagomis ir dėl to ūkiui gali atsirasti ar padidėti žala. Rūpestingumo stokojantis ieškovės elgesys reiškė ieškovės didelį neatsargumą, ir tai sudaro pagrindą sumažinti priteistiną žalos atlyginimo dydį.

2023 m. sausio 12 d. Nr. e3K-3-60-684/2023

Skaitykite daugiau

Byloje dėl nuomos mokesčio už negyvenamųjų patalpų nuomą priteisimo, kasacinis teismas išaiškino nuomos sutarties nuostatas, pagal kurias nuomos mokesčio dydis priklauso nuo to, ar nuomininkas atliks šalių sutartus patalpų pagerinimus, ar jų neatliks.

2023 m. sausio 12 d. Nr. e3K-3-63-403/2023

Skaitykite daugiau

Kai teismui pateikiama tvirtinti sutartis, kuria sutariama iš esmės visą santuokoje įgytą turtą paskirti vienam sutuoktiniui, kitam neskiriant jokios kompensacijos, teismui kyla pareiga patikrinti, ar tokia sutartis neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, nepažeidžia vieno sutuoktinio ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Tokią pareigą teismas privalo įgyvendinti nepriklausomai nuo aplinkybės, kad pareiškėjai yra atstovaujami advokato.

2023 m. sausio 12 d. Nr. e3K-3-58-943/2023

Skaitykite daugiau

 

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.