LAT nutarčių apžvalga 2024 m. sausio 2 d. – sausio 6 d.

2024 01 16

Prokuroras gindamas viešąjį interesą turi teisę ginčyti paskesnius sandorius, kuriais lėšos, gautos pagal nuginčytus sandorius, perleistos tretiesiems asmenims.

Kasacinis teismas sprendė dėl prokuroro teisinio suinteresuotumo ginant viešąjį interesą ginčyti privačių asmenų sudarytą sandorį. Įsiteisėjusiu teismo sprendimu negaliojančiais buvo pripažinti keli sandoriai, kuriais valstybė pirko COVID-19 greituosius testus. Papildomai pareikštu reikalavimu prokuroras ginčijo vieno iš testų pardavėjų sudarytą bendradarbiavimo sandorį su trečiuoju asmeniu, pagal kurį trečiajam asmeniui buvo pervesta dalis iš valstybės už testus gautos kainos. Byloje buvo keliamas klausimas, ar egzistuoja viešasis interesas ginčyti tokį sandorį, jei valstybei jau anksčiau iš testų pardavėjo restitucijos pagrindu buvo priteistos už testus sumokėtos pinigų sumos. Kasacinis teismas konstatavo, kad viešasis interesas egzistuoja, nes subjektas, iš kurio restitucijos pagrindu priteistos sumos, negali visa apimtimi įvykdyti teismo sprendimo ir valstybei grąžinti piniginių lėšų. Kadangi valstybės interesas turi būti apgintas realiai, o ne formaliai, prokuroras turi teisę ginčyti ir paskesnius sandorius, kuriais už testus sumokėtos lėšos buvo perleistos tretiesiems asmenims. Taip pat, teismas sprendė, kad nors ginčijamo sandorio šalys susitarė taikyti Latvijos Respublikos teisę, tačiau toks susitarimas negali apriboti ginčo nagrinėjimo vietos teisės imperatyvių normų taikymo.

2023 m. sausio 4 d. Nr. e3K-3-47-469/2024

Skaitykite daugiau

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 6 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Kelio servitutas nagrinėjamoje byloje negali būti nustatomas, nes servituto nustatymo siekianti šalis nepatikslino plano po to, kai pasikeitus viešpataujančio statinio apimčiai, siūlomas nustatyti servitutinis kelias nebesiribojo su viešpataujančiu statiniu.

2024 m. sausio 4 d. Nr. e3K-3-48-916/2024

Skaitykite daugiau

Viešųjų pirkimų byloje LAT pripažino tiekėjo pateiktą informaciją melaginga, nes tiekėjas į atliktų statybos darbų vertę įtraukė kartu su kitais subjektais atliktus statybos darbus ir su jais susijusias paslaugas. Teismas nurodė, kad savarankiškai pirkime dalyvaujantis tiekėjas turi nurodyti tik savo paties atliktų darbų vertę ir į ją neįtraukti jokių kitų paslaugų vertės. Tiekėjo veiksmai įvertinti kaip neveikimas ir didelis nerūpestingumas.

2023 m. sausio 4 d. Nr. e3K-3-65-381/2024

Skaitykite daugiau

Kasacinis teismas pasisakė dėl tarptautinės jurisdikcijos taisyklių esant atsakovų daugetui vežimo santykiuose:

  • Remiantis Reglamento Briuselis Ibis 7 straipsniu, ieškinys vežėjui gali būti reiškiamas iš vežimo sutarties kylančios prievolės įvykdymo vietos teismuose. Sutarties dėl prekių vežimo atveju nustatant prievolės įvykdymo vietą, vienodai svarbios vežėjo teikiamos paslaugos, prekių pakrovimo ir iškrovimo vietos.
  • Reglamento Briuselis Ibis 8 straipsnio 1 punkte įtvirtinta specialioji jurisdikcijos taisyklė atsakovų daugetui taikytina tais atvejais, kai teismas turi jurisdikciją vienam iš atsakovų jo nuolatinės gyvenamosios vietos (buveinės) atitinkamoje valstybėje narėje pagrindu.

2023 m. sausio 4 d. Nr. e3K-3-51-611/2024

Skaitykite daugiau

Sprendžiant, ar fizinio asmens sudaryta laidavimo sutartis kvalifikuotina vartojimo sutartimi, būtina vertinti ne kokiu tikslu buvo sudaryta pirminė paskolos (lizingo) sutartis, o kokiu tikslu veikė fizinis asmuo, sudarydamas laidavimo sutartį. Tiriant sutarties sudarymo tikslą, turi reikšmės aplinkybė, ar asmuo laidavimo sutartį sudarė turėdamas funkcinių ryšių su verslu (ūkine komercine veikla), kuriam finansuoti buvo sudaryta paskolos (laidavimo) sutartis, ar tokią sutartį sudarė ne dėl savo profesinės veiklos, bet kitokių asmeninių ryšių.

2024 m. sausio 4 d. Nr. e3K-3-52-781/2024

Skaitykite daugiau

Vienerių metų terminas kreiptis į teismą dėl juridinio asmens likvidavimo JAR tvarkytojo iniciatyva atšaukimo gali būti atnaujintas tol, kol nėra priimtas JAR tvarkytojo sprendimas likviduoti juridinį asmenį. Jei toks sprendimas jau priimtas, suinteresuotas asmuo, manantis, kad juridinio asmens likvidavimo procedūra neatitiko teisėtumo reikalavimų, gali teisme ginčyti JAR tvarkytojo sprendimą likviduoti juridinį asmenį.

2023 m. sausio 4 d. Nr. e3K-3-49-701/2024

Skaitykite daugiau

Siekiant atnaujinti procesą dėl teisės klaidos – neteisingai įvertintų įrodymų, nepakanka įrodyti, kad įrodymų vertinimo procesas turėjo trūkumų – turi būti nustatytos esminės įrodymų vertinimo klaidos.

2024 m. sausio 4 d. Nr. e3K-3-53-1120/2024

Skaitykite daugiau

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.