LAT nutarčių apžvalga 2024 m. sausio 15 d. – sausio 19 d.

2024 01 30

Reorganizavimo pripažinimo negaliojančiu sąlygos, nustatytos CK 2.102 straipsnio 1 dalyje, yra kumuliatyvios.  Ieškiniams dėl bendrovės reorganizavimo sąlygų, patvirtintų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, ginčijimo, taikomas 30 dienų ieškinio senaties terminas.

Byloje ieškovė, bendrovės akcininkė, prašė panaikinti visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas bendrovės reorganizavimo sąlygas, pripažinti negaliojančiais bendrovės reorganizavimą skaidymo būdu ir jo pagrindu įsteigtą naują bendrovę bei taikyti restituciją.

Tarp šalių kilo ginčas, ar reorganizavimo pripažinimo negaliojančiu sąlygos, nustatytos CK 2.102 straipsnio 1 dalyje, yra kumuliatyvios. LAT nustatė, kad teismas gali reorganizavimą pripažinti negaliojančiu nustatęs bent vieną iš CK 2.102 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytų aplinkybių, bet tik tuo atveju, jei yra tenkinamos kitos, CK 2.102 straipsnio 2 ir 3 dalyse įtvirtintos, sąlygos.

Kadangi bendrovės reorganizavimo sąlygų patvirtinimas bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu yra būtina tolimesnės reorganizavimo procedūros sąlyga, reorganizavimo sąlygos negali būti savarankišku teisminio ginčo dalyku, o dėl jų teisėtumo gali būti sprendžiama ginčijant bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kuriuo šios sąlygos patvirtintos. Tokiam Ieškiniui taikomas sutrumpintas Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtintas 30 dienų ieškinio senaties terminas. Šis terminas gali būti atnaujinamas dėl svarbių priežasčių, kol nėra pasibaigęs CK 2.102 straipsnio 2 dalyje nustatytas naikinamasis šešių mėnesių terminas dėl reorganizavimo pripažinimo negaliojančiu, skaičiuojamas nuo juridinio asmens pasibaigimo iki kreipimosi į teismą dienos.

2024 m. sausio 18 d. Nr. 3K-3-59-823/2024

Skaitykite daugiau

Daugiau šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutarčių nepaskelbta.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.