LAT nutarčių apžvalga 2023 m. spalio 2 d. – spalio 6 d.

2023 10 18

LAT nutartį komentuoja WALLESS vyresnysis teisininkas Danielius Matonis.

Sprendžiant klausimą dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo nemokumo procese, kilo klausimas, kurios valstybės teismas – Lietuvos Respublikos ar Čekijos Respublikos – turi jurisdikciją nagrinėti nemokumo administratoriaus  reiškiamą priešieškinį.

Sutartyje tarp kreditorės ir dėl bankroto likviduojamos bendrovės ginčo teismingumas buvo priskirtas Čekijos Respublikos teismams pagal Čekijos Respublikos įstatymus.

Kasacinis teismas konstatavo, kad kreditorių reikalavimų tvirtinimas yra viena iš nemokumo proceso dalių, todėl, nustatant tokio ginčo teismingumą, bendrosios Europos Sąjungos teisės taisyklės dėl teismingumo nėra taikomos. Kadangi finansinių reikalavimų ginčijimas yra nemokumo administratoriaus funkcija, reglamentuota Lietuvos teisės, remiantis Nemokumo bylų reglamento nuostatomis, priešieškinys turi būti nagrinėjamas Lietuvos teismuose.

2023 m. spalio 2 d. Nr. e3K-3-237-823/2023

Skaitykite daugiau

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo dar 2 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Byloje kilo ginčas dėl darbuotojo atleidimo iš darbo teisėtumo, kai darbdavys atleidimą grindė darbuotojo seksualinio priekabiavimo prieš kitą kolegą faktu. Darbdavio teigimu, apeliacinės instancijos teismas neteisingai išsprendė ginčą, nes netaikė Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatyme įtvirtintos prezumpcijos, pagal kurią, nagrinėjant fizinių asmenų skundus dėl diskriminacijos lyties pagrindu, laikoma, jog diskriminacijos faktas egzistavo. Kasacinis teismas išaiškino, kad minėta prezumpcija šiame ginče dėl tarp šalių sudarytos darbo sutarties nutraukimo teisėtumo netaikoma, kadangi tai nėra ginčas dėl diskriminacijos lyties pagrindu.

2023 m. spalio 3 d. Nr. e3K-3-240-701/2023

Skaitykite daugiau

Spręsdamas klausimą dėl įsigyto naudoto automobilio kokybės trūkumų, teismas nustatė, kad bylos nagrinėjimo pirmos instancijos teisme metu pardavėjas neneigė trūkumų fakto. Kasacinis teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas, tirdamas naujas pardavėjo pateikiamas aplinkybes, nenurodytas bylą nagrinėjant pirmojoje instancijoje, išėjo už apeliacinio nagrinėjimo ribų, taip pat nepagrįstai priėmė naujus pardavėjo pateiktus įrodymus, neįvertindamas jų leistinumo ir sąsajumo su byla. Dėl šių apeliacinį procesą reguliuojančių procesinės teisės pažeidimų kasacinis teismas grąžino bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

2023 m. spalio 5 d. Nr. e3K-3-238-421/2023

Skaitykite daugiau

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.