LAT nutarčių apžvalga 2023 m. spalio 16 d. – spalio 20 d.

2023 10 30

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 3 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Kasacinėje byloje teismas išnagrinėjo tarp bendrovės ir jos buvusio vadovo kilusį ginčą. Pastarasis kreipėsi į teismą, reikalaudamas jam priteisti atleidimo metu nesumokėtą kompensaciją už nepanaudotas atostogas bei netesybas. Bendrovė pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti jai žalos atlyginimą. Bendrovė nesutiko su prašoma priteisti kompensacija ir įrodinėjo, kad eidamas vadovo pareigas ieškovas įvairiais laikotarpiais atostogavo, tačiau šio fakto darbo laiko apskaitoje ir žiniaraščiuose neatskleidė. Todėl laikė, kad įmonės vadovas, kaip vienasmenis valdymo organas, turi būti laikomas atsakingu už šios pareigos netinkamą vykdymą ir atlyginti bendrovei padarytą žalą.

LAT išaiškino, kad priešingai nei teigė bendrovė, įmonės vadovas nėra įgaliotas savo nuožiūra spręsti dėl pasinaudojimo kasmetinėmis atostogomis. Įmonės vadovo darbo sąlygas ir pasinaudojimo darbo teisėmis tvarką nustato aukščiausias bendrovės organas – visuotinis akcininkų susirinkimas. Siekdama pagrįsti, kad ieškovas išnaudojo kasmetines atostogas, bendrovė turėjo įrodyti du faktus: ieškovo prašymą ir atitinkamą bendrovės sprendimą suteikti atostogas, tačiau jų neįrodė. LAT pritarė apeliacinio teismo išvadai, kad nenustačius sąlygų įmonės vadovo civilinei atsakomybei taikyti, pagrindo priteisti žalą bendrovei nebuvo. Todėl apeliacinės instancijos teismo sprendimą, kuriuo ieškinys tenkintas visa apimtimi, LAT paliko nepakeistą.

2023 m. spalio 19 d. Nr. e3K-3-254-684/2023

Skaitykite daugiau

Kasacinis teismas pasisakė dėl galimybės panaikinti sprendimą už akių, kuriuo prieš ketverius metus iš atsakovo – bendrovės vadovo – subsidiariai su pagrindine skolininke – įmone – buvo priteista pinigų suma, ir atnaujinti procesą. Sprendimo už akių neteisėtumą atsakovas grindė nurodydamas, jog teismai nenustatė vienos iš subsidiariosios atsakomybės sąlygų – įmonės negalėjimo patenkinti kreditoriaus reikalavimų.

Apeliacinės instancijos teismas atsisakė atnaujinti procesą. Aplinkybę, kad priteistos sumos daugiau nei ketverius metus nepavyko išieškoti iš pagrindinės skolininkės, teismas laikė pakankamu pagrindu pripažinti, jog ji negali patenkinti reikalavimo.

Nesutikdamas su žemesnės instancijos teismo pozicija, LAT nurodė, kad žemesnės instancijos teismams tinkamai neįvertinus faktinių aplinkybių ir konkrečiu atveju nenustačius, ar bendrovė negalės atlyginti žalos, bendrovės vadovui civilinė atsakomybė negali būti taikoma, kadangi bendrovės negalėjimas atlyginti žalos nėra objektyvus ir patvirtintas įrodymais, pagrindžiančiais bendrovės turtinę padėtį. Todėl teismas konstatavo, kad nagrinėjant bylą buvo netinkamai pritaikytos materialiosios teisės normos ir egzistuoja pagrindas panaikinti sprendimą už akių bei atnaujinti procesą.

2023 m. spalio 18 d. Nr. e3K-3-261-378/2023

Skaitykite daugiau

Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl įgaliojimo kitam asmeniui apimties. Darbuotojo ir jį atstovaujančios profesinės sąjungos atstovavimo sutartyje nebuvo tiesiogiai nurodytas įgaliojimas profesinei sąjungai atstovauti darbuotoją vykdymo procese.

LAT išaiškino, kad atstovavimo sutartimi atstovui suteikta teisė ne tik atstovauti profesinės sąjungos nariui darbo santykių byloje, bet ir gauti šioje byloje priteistas sumas. Sutartyje nenustačius atstovavimo išimčių atliekant procesinius veiksmus, yra pakankamas pagrindas išvadai, kad atstovaujamojo ir atstovo sudaryti dokumentai suteikė teisę atstovui (profesinei sąjungai) atstovauti savo nariui vykdymo procese išieškant byloje priteistas sumas.

2023 m. spalio 18 d. Nr. 3K-3-263-421/2023

Skaitykite daugiau

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.