LAT nutarčių apžvalga 2023 m. rugpjūčio 14 d. – rugpjūčio 18 d.

2023 08 28

LAT nutartį komentuoja WALLESS partneris Dr. Evaldas Klimas.

Veikimas drauge padeda įveikti didesnes kliūtis ir įgalina pasiekti daugiau. Tik veikiant drauge sukuriama bendra nauda – teisės turtas. Jei nėra aiškiai apsibrėžta, kam kokia naudos dalis tenka, sueinama į bendrosios nuosavybės teisinius santykius. Kaip kiekvienas veiksmas turi pradžią, taip turi ir pabaigą. Iš anksto neapsibrėžus bendros sukurtos naudos pasidalinimo – konfliktas gali būti neišvengiamas.

LAT dar kartą pateikė išaiškinimus dėl bendro turto padalinimo. Pirmiausia, jei tik yra įmanoma daiktą padalinti natūra, reikia to ir siekti. Jei daikto padalinti natūra nėra galimybės ar jis praranda savo esmę, tuomet ieškome kito padalinimo būdo. Tokiais padalinimo būdais gali būti viso daikto palikimam vienas iš bendraturčių, kitam bendraturčiui priteisiant kompensaciją pinigais (ar natūra). Pastarasis atsidalinimo būdas – išimtinis. Konkrečioje LAT analizuotoje situacijoje buvo konstatuota, kad žemesnės instancijos teismai netinkamai išsprendė ginčą, nes nesivadovavo teismų praktikoje suformuotomis taisyklėmis. Pirma, nebuvo išanalizuota, ar buvo išnaudotos visos galimybės padalinti daiktą natūra. Antra, ar nebuvo pažeistos vieno iš bendraturčių nuosavybės teisės. Byla gražinta nagrinėti į žemesnę instanciją.

Visa tai dar kartą primena kelis momentus. Pirma, kompromisų suradimas be bylinėjimosi yra tikra vertybė. Antra, jei jau einama į bylą, būtina vadovautis LAT suformuota praktika. O ji, analizuojant bendraturčių teisinius santykius, yra tikrai gausi ir jau stabiliai suformuota.

LAT nutarčių apžvalga:

Byloje kilo ginčas, ar bendrosios dalinės nuosavybės teise esantis turtas – sodyba valstybiniame parke – gali būti padalytas natūra, įvertinus Saugomų teritorijų įstatymo ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reglamentavimą. Atsakovų teigimu, žemesnės instancijos teismų įvykdytas sodybos padalijimas, kai gyvenamasis namas priteistas ieškovėms, o pagalbiniai ūkio pastatai – atsakovams, atėmė galimybę atsakovams naudotis tiek statiniais, tiek žemės sklypu pagal paskirtį, nes viename žemės sklype valstybiniame parke gali būti tik vienas gyvenamasis namas, o kitų statinių statyba draudžiama. Kasacinis teismas nesutiko su šiuo atsakovų argumentų, nes CK nėra draudimo bendraturčiams nuspręsti dėl kitokio antraeilio daikto likimo, nei numatyta pagrindiniam daiktui. Atitinkamai, atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės atveju antraeilio daikto, esančio priklausiniu, teisinis režimas gali būti nustatytas kitoks, negu jį turės pagrindinis daiktas, su išlyga, kad asmeninės nuosavybės teisė į bendrosios nuosavybės teise valdomo pagrindinio daikto priklausinius negali būti pripažinta neatidalijus pagrindinio daikto. Saugomų teritorijų įstatymo bei Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo normos nesuponuoja kitokios išvados nagrinėjamoje byloje.

Sprendžiant klausimą, ar teismai pagrįstai priteisė atsakovams gyvenamojo namo kompensaciją kitu turtu, taikytinas tas pats dviejų dalių testas, kaip ir sprendžiant dėl piniginės kompensacijos priteisimo teisėtumo. Pirma, turi būti nustatoma, ar buvo išnaudotos visos galimybės padalyti daiktą natūra pagal bendraturčiams tenkančias dalis. Antra, turi būti nustatyta, ar daikto dalies paėmimas iš bendraturčio nėra vertintinas kaip esminis savininko teisių pažeidimas. Šiuo atveju žemesnės instancijos teismai abi sąlygas nustatė netinkamai, todėl byla perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

2023 m. rugpjūčio 17 d. Nr. e3K-3-223-1120/2023

Skaitykite daugiau

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.