LAT nutarčių apžvalga 2023 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 4 d.

2023 08 13

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 1 bylą, kurią trumpai aptariame žemiau:

Kasacinis teismas šioje byloje pažymėjo, kad pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimai, nenustatydami konkrečios skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bendravimo su vaiku tvarkos, nebuvo aiškūs, suprantami ir realiai įvykdomi bei neužtikrino skyrium gyvenančio tėvo (motinos) bei nepilnamečio vaiko interesų. Teismai nustatė, kad, siekiant atkurti motinos ir pastaruoju metu kartu su tėvu gyvenusios nepilnametės dukros ryšį, taikomas pereinamasis laikotarpis, kurio metu skyrium gyvenančios motinos bendravimo su dukra tvarka nustatyta. Tačiau po pereinamojo laikotarpio, apibrėžto konkrečia data, pabaigos, dėl bendravimo su vaiku tvarkos tėvai turi tartis, atsižvelgdami į vaiko norus ir interesus. Kasacinis teismas konstatavo, kad šioje dalyje tarp šalių kilęs ginčas iš esmės liko neišspręstas. Šalims ir toliau gali nepavykti susitarti šiuo klausimu, o toks teismo sprendimas negalės būti vykdomas priverstine tvarka. Be to, teismo sprendime nenustatant konkretaus skyrium gyvenančio tėvo (motinos) ir vaiko susitikimų skaičiaus per tam tikrą laikotarpį, bei nenurodant konkretaus bendravimui skirto laiko ir trukmės, vienam iš tėvų nėra užtikrinamas net minimalus bendravimas su vaiku. Dėl šios priežasties toks teismo sprendimas pažeidžia skyrium gyvenančio tėvo (motinos) teisę bendrauti su savo vaiku ir paties vaiko interesus, nes sudaro prielaidas apskritai neįvykti vaiko ir skyrium gyvenančio tėvo (motinos) kontaktui.

2023 m. rugpjūčio 3 d. Nr. e3K-3-256-781/2023

Skaitykite daugiau

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.