LAT nutarčių apžvalga 2023 m. liepos 24 d. – liepos 28 d.

2023 08 07

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 3 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Byloje kilo ginčas dėl šalių sudarytos gyvūnų draudimo sutarties nuostatos, reglamentuojančios draudžiamąjį įvykį, aiškinimo. Ginčo šalys draudžiamąjį įvykį susiejo su dviem sąlygom – gyvūnų susirgimu užkrečiamąja liga ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Tarnyba) nurodymu paskersti ta liga sergančius gyvūnus. Žemesnės instancijos teismai laikė, kad Tarnybos rekomendacija paskersti vištų dedeklių pulką dėl užkrečiamosios ligos nepatenka į draudžiamojo įvykio apibrėžimą. Kasacinis teismas, išanalizavęs su gyvūnų auginimu susijusius teisės aktus bei Tarnybos funkcijas, išaiškino, kad Tarnybai nustačiusi vištų dedeklių užkrečiamosios ligos atvejį, rekomendacija paskersti užkrėstą jų pulką, yra laikoma privalomuoju nurodymu asmeniui, besiverčiančiam gyvūnų auginimu. Todėl įvykis patenka į draudžiamųjų įvykių kategoriją. Žalos dydžio pagrįstumo klausimui išspręsti bylą grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

2023 m. liepos 26 d. Nr. e3K-3-225-781/2023

Skaitykite daugiau

Byloje tarp patalpų nuomininkės ir nuomotojos kilo klausimas, ar gali būti taikomas nepagrįsto praturtėjimo institutas tarp šalių egzistuojant sutartiniams santykiams. Susiklosčiusioje situacijoje nuomininkė įrodinėjo, kad žodinio susitarimo su nuomotoja pagrindu faktiškai naudojosi mažesniu patalpų plotu nei sutarta nuomos sutartyje, o mokesčius už komunalines paslaugas nuomotoja vis tiek skaičiavo pagal raštu sutartą nuomotiną patalpų plotą. Nuomininkės teigimu, dėl to atsirado jos permoka, kuri turi būti grąžinta kaip nuomotojos be pagrindo gautos lėšos. Nesutikdamas su žemesnės instancijos teismų argumentais, LAT pakartojo savo ankstesnę praktiką, pagal kurią sutartinių santykių buvimas savaime neeliminuoja galimybės taikyti be pagrindo įgyto turto grąžinimo institutą, kai prievolė įvykdyta didesne apimtimi, nei reikalauja prievolės pobūdis. Kadangi byloje liko neištirtos ir neįvertintos aplinkybės dėl žodinio susitarimo apimties, ginčo patalpų matavimo ir lėšų, sumokėtų už nuomotas patalpas, apskaičiavimo, byla grąžinta iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

2023 m. liepos 26 d. Nr. e3K-3-222-313-2023

Skaitykite daugiau

Viešųjų pirkimų byloje kasacinis teismas sprendė dėl perkančiosios organizacijos sprendimo nutraukti pradėtas pirkimo procedūras teisėtumo. Teismas pripažino, kad pirkimas nutrauktas teisėtai dėl nustatyto pirkimo dokumentų neaiškumo, galėjusio nulemti kitokią konkurencinę padėtį bei kitokį tiekėjų elgesį. Teismas taip pat konstatavo, kad kitoje byloje dėl pasiūlymo vertinimo teismo nustatytas įpareigojimas tęsti pirkimo procedūras neatima teisės tęsiant pirkimą priimti sprendimą dėl jo nutraukimo Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnyje nustatytais pagrindais.

2023 m. liepos 27 d. Nr. e3K-3-290-823-2023

Skaitykite daugiau

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.