LAT nutarčių apžvalga 2023 m. gegužės 8 d. – gegužės 12 d.

2023 05 22

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 1 bylą, kurią trumpai aptariame žemiau:

Viešųjų pirkimų byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl pirkimo sutarties vykdymo terminų ir sutartyje naudojamos „darbų“ sąvokos aiškinimo. Konkrečiai, buvo spręsta, ar kadastrinių matavimų bylų parengimo darbai turėjo būti atlikti per bendrą nustatytą terminą. Visų instancijų teismai vieningai sprendė, kad šie darbai turėjo būti atlikti bendrą nustatytą terminą. Esminę reikšmę sprendimui turėjo sisteminis ir lingvistinis pirkimo dokumentų vertinimas pagal vidutiniškai atidaus tiekėjo standartą.

2023 m. gegužės 11 d. Nr. e3K-3-157-381/2023

Skaitykite daugiau

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.