LAT nutarčių apžvalga 2023 m. gegužės 15 d. – gegužės 19 d.

2023 05 29

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 3 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Byloje kilo ginčas, ar duomenų rinkinys, sukurtas vykdant buhalterinių paslaugų teikimo sutartį, turi būti perduotas paslaugos užsakovui, jei sutartyje šalys to expressis verbis nenumatė. LAT nurodė, kad siekiant nustatyti, ar duomenų rinkinio sukūrimas patenka į sutarties vykdymo apimtį, būtina išsiaiškinti tikruosius sutarties šalių ketinimus. Ypatingas dėmesys turi būti teikiamas sutartį iniciavusios šalies valios nustatymui. Kasacinis teismas grąžino bylą nagrinėti iš naujo, nes šios aplinkybės nebuvo tinkamai išsiaiškintos. Be to, nebuvo atskleista, ar sukurtam duomenų rinkiniui taikoma Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo apsauga.

2023 m. gegužės 16 d. Nr. e3K-3-147-943/2023

Skaitykite daugiau

Byloje dėl civilinės atsakomybės valstybei taikymo, dar kartą buvo spręsta, ar išteisinamojo nuosprendžio priėmimas reiškia, kad ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas ir vykdytas neteisėtai. LAT pakartotinai išaiškino, kad tokiais atvejais svarbu įvertinti išteisinimo pagrindą. Esant išteisinimui neįrodžius vienos iš nusikaltimo sudėties dalių, ikiteisminis tyrimas negali būti laikomas neteisėtu ir civilinė atsakomybė valstybei negali būti taikoma.

Spręsdamas dėl stacionarinės teismo psichiatrijos ekspertizės taikymo pagrįstumo, LAT vertino, kad nebuvo pakankamo pagrindo ją skirti. Renkant duomenis apie asmens psichinę būklę, pirmiausiai turėjo būti imtasi švelnesnių ir su asmens laisvės apribojimu nesusijusių priemonių. Asmens galimai netinkamas procesinis elgesys – nebendradarbiavimas – savaime nepateisina jo teisės į laisvę suvaržymo. Toks sprendimas buvo priimtas neįvykdant bendrosios rūpestingumo pareigos, todėl yra neteisėtas. Konstatavęs, kad toks asmens teisių pažeidimas galėjo lemti neigiamus išgyvenimus, stresą ir sveikatos pablogėjimą, LAT iš Lietuvos Respublikos ieškovui priteisė 1 500 EUR neturtinės žalos atlyginimo.

2023 m. gegužės 17 d. Nr. 3K-3-153-313/2023

Skaitykite daugiau

Byloje LAT sprendė, ar apeliacinės instancijos teismas pagrįstai sprendimu priėmė į bylą naują įrodymą, kuris nebuvo pateiktas pirmosios instancijos teismui, ir šio įrodymo pagrindu priėmė naują sprendimą. Kasacinis teismas konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismui neinformavus kitos šalies apie ketinimą priimti naują įrodymą ir nesudarius galimybės dėl jo pasisakyti, buvo pažeista naujų įrodymų priėmimo apeliacinės instancijos teisme tvarka, rungimosi ir šalių procesinio lygiateisiškumo principai. Kadangi naujas įrodymas lėmė priešingą bylos baigtį, nesuteikus šaliai galimybės atsikirsti į naują įrodymą, buvo pažeista teisė į teisingą teismą.

2023 m. gegužės 17 d. Nr. e3K-3-155-684/2023

Skaitykite daugiau

 

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.