LAT nutarčių apžvalga 2022 m. gruodžio 5 d. – gruodžio 9 d.

2022 12 19

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo dar 3 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Byloje ieškovė reikalavo iš atsakovės priteisti nuomos sutartyje numatytas netesybas, nes pasibaigus nuomos sutarčiai atsakovė negrąžino išnuomoto turto (stalo). Atsakovė gynėsi, kad ieškovė niekada nebuvo stalo savininkė, todėl jo netekusi nepatyrė praradimų. Kasacinis teismas pritarė žemesnės instancijos teismų sprendimams. Nuomos sutartyje šalims konstatavus stalo priklausomybę ieškovei ir nesant reikalavimo dėl nuosavybės nuginčijimo, teismams nebuvo pagrindo vertinti argumentų, susijusių su nuosavybės teise. Atsakovė pažeidė pareigą turtą grąžinti, todėl ieškovės teisinis suinteresuotumas reikalauti netesybų už sutartinių prievolių pažeidimą negali būti paneigtas. Vien tai, kad nuomininkui perduodamas naudotis daiktas nepriklauso nuomotojui nuosavybės teise, nereiškia, kad nuomininkui jį praradus nuomotojas nepatyrė nuostolių.

2022 m. gruodžio 5 d. Nr. e3K-3-265-611/2022

Skaitykite daugiau

Viešųjų pirkimų byloje buvo sprendžiamas klausimas, kaip turėtų būti nustatoma perkančiosios organizacijos sutarties vykdymo metu atsisakytų darbų vertė: pagal darbų kiekių žiniaraščiuose nurodytus įkainius ar pagal pirkimo procedūrų metu tiekėjo grindžiant neįprastai mažą kainą pateiktą informaciją. Teismai rėmėsi sutartyje nustatyta tvarka dėl dokumentų hierarchijos ir sprendė, kad turi būti vadovaujamasi žiniaraščiuose nurodytais įkainiais. Neįprastai mažos kainos pagrindimas iš viso turi kitą paskirtį – jis skirtas tiekėjo pajėgumui įrodyti, bet ne pakeisti žiniaraščiuose nurodytus įkainius.

2022 m. gruodžio 7 d. Nr. e3K-3-272-378/2022

Skaitykite daugiau

Viešųjų pirkimų byloje buvo sprendžiamas klausimas, kaip turėtų būti vertinama tiekėjo atitiktis dėl teisės verstis tam tikra veikla, kai teisės aktai imperatyviai reikalauja turėti specialius leidimus, bet pirkimo dokumentuose nenumatyta tai patikrinti. Tokiais atvejais sprendimą dėl laimėtojo pripažinimo ginčijantis tiekėjas turi teisę reikalauti, kad perkančioji organizacija vis tiek patikrintų laimėtojo kvalifikaciją iki sutarties sudarymo. Jeigu tiekėjo pasiūlymo trūkumas yra susijęs išimtinai su tuo, kad pirkimo dokumentuose nebuvo reikalaujama pateikti tai patvirtinančių dokumentų, tiekėjas gali taisyti pasiūlymą pateikdamas naujus dokumentus ar net pasitelkdamas naujus subjektus. Perkančioji organizacija tinkamai neįvertino tiekėjo kvalifikacijos. Galimybė neišviešinti subrangovų dėl nežinojimo apie juos turėtų būti aiškinama gana siaurai ir taikytina tik išimtiniais bei objektyviai pateisinamais atvejais. Toks atvejis šioje byloje nesusiklostė.

2022 m. gruodžio 7 d. Nr. e3K-3-264-378/2022

Skaitykite daugiau

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.