LAT nutarčių apžvalga 2021 m. spalio 11 d. – spalio 15 d.

2021 10 25

Vartotojas, neturėdamas informacijos, susijusios su prekės saugiu naudojimu ir bendromis instrukcijomis, ir dėl to negalintis saugiai naudotis įsigyta preke, iš esmės nurodo nesaugios prekės pardavimo atvejį. Sprendžiant pagal objektyvų vidutinio vartotojo standarto kriterijų, asmuo gali tinkamai suprasti jam pateiktą informaciją tik tuomet, kai ji pateikiama valstybine – lietuvių – kalba.

Ieškovas siekė žalos atlyginimo iš verslininko, nes verslininkas tinkamai nesupažindino jo su paspirtuko naudojimosi taisyklėmis, pardavimo metu nesuteikdamas prekės naudojimosi instrukcijų lietuvių kalba. Nežinodamas saugaus naudojimo taisyklių, ieškovas nuo paspirtuko nugriuvo ir patyrė sunkią traumą.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai atmetė reikalavimą, nes vartotojas sąmoningai pasirinko naudotis priemone nežinant naudojimosi sąlygų, tad dėl traumos kaltas pats ieškovas.

LAT nustatė, remiantis vidutinio vartotojo standartu, kad naudojimosi informacijos nesuteikimas klientui gali reikšti prekės saugos trūkumą. Aiškinimas, jog informacijos ieškojimas ir apsirūpinimas yra vartotojo atsakomybė, paneigia vieną iš pagrindinių vartotojo teisių – teisę į informaciją ir ją įgyvendinančią verslininko pareigą suteikti (atskleisti) informaciją vartotojui. Dėl to nėra teisinio pagrindo informacijos ieškojimo pareigą visiškai arba didžiąja dalimi perkelti vartotojui.

2021 m. spalio 13 d. Nr. 3K-3-246-1075/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.