LAT nutarčių apžvalga 2022 m. sausio 17 d. – sausio 21 d.

2022 01 31

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija 2022-01-18 nutartyje nurodė, jog paaiškėjus, kad dviejų ES valstybių narių tarptautinėje sutartyje įtvirtintas arbitražinis susitarimas prieštarauja ES teisei, jis laikomas negaliojančiu nuo tos dienos, kai Lietuva įstojo į ES.

Nutartį komentuoja WALLESS partneris ir advokatas Gediminas Dominas:

Šia nutartimi LAT įgyvendino ES Teisingumo teismo revoliucinėje Achmea byloje padarytus sprendimus reiškiančius, kad ES valstybių narių investuotojų pretenzijos kitoms valstybėms narėms pagal investicijų apsaugos sutartis nebegali būti sprendžiamos arbitražu.

Aptariama LAT nutartis yra logiška Achmea doktrinos išdava. Dėl to ji paveldi ir paties Achmea sprendimo sukurtą problematiką. Šioje byloje ICSID arbitražas buvo pradėtas dar 2016 m., t.y. dar iki ESTT Achmea sprendimo priėmimo (2018 m.). Vis dėlto, laikydamasis ESTT linijos LAT nelabai turėjo galimybės išaiškinti kitaip, nei kad Lietuvos ir kitų ES valstybių narių dvišalėse investicijų apsaugos sutartyse esanti galimybė ginčus spręsti arbitražu nustojo galioti nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą, t.y. 2004 m. gegužės 1 d.

Praktinis tokio aiškinimo rezultatas gana įdomus. Pavyzdžiui, gali kilti klausimas, kaip reikėtų traktuoti ES teismų pripažintus įvykusių investicinių arbitražų sprendimus. Pagal Achmea aiškinimą šie arbitražai vyko pagal negaliojančius arbitražinius susitarimus. Antai LAT 2014 m.  pripažino ir leido vykdyti arbitražo sprendimą, priimtą pagal Lietuvos ir Italijos dvišalę investicijų apsaugos sutartį (LAT 2014 m. birželio 27 d. Nutartis 3K-3-363/2014).

Įgyvendinus Achmea doktriną Europos teisės mokslininkams reikės atsakyti ir daugiau klausimų: kaip ji suderinama su arbitražo kompetencijos-kompetencijos doktrina, įstatymo negaliojimo atgal principu, tarptautinių sutarčių ir daugiašalių konvencijų (šiame kontekste – 1958 m. Niujorko konvencija, 1980 m. Vašingtono konvencija) privalomumo ir vykdymo problematika.

 

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.