LAT nutarčių apžvalga 2019 m. lapkričio 4 d. – lapkričio 8 d.

2019 11 18

Finansų įstaigos valdybos bei paskolų komiteto nariai kartu su nepriklausomu turto vertintoju solidariai atsako už finansų įstaigai padarytą žalą suteikus skolininkui paskolą, kuri neturėjo būti suteikta.

Ieškovė, šiuo metu bankrutuojanti kredito unija, skolininkei suteikė 124 535 Eur dydžio paskolą. Iš jos skolininkė grąžino tik 2,32 proc., t. y. 2 886,12 Eur. Papildomai tik 5 445,95 Eur paskolos dalis padengta pardavus įkeistą žemės sklypą, kuriuo buvo užtikrintas paskolos grąžinimas.

LAT konstatavo, kad kredito unijos paskolų komiteto ir valdybos nariai pažeidė pareigą atlikti visapusišką skolininkės veiklos, patikimumo ir finansinės būklės vertinimą. Sprendimas išduoti paskolą priimtas itin skubiai, išsamiai neįvertinus skolininkės finansinės būklės, nepatikrinus duomenų, nepareikalavus papildomų įrodymų, nors skolininkės pateiktas verslo planas buvo deklaratyvus, abstraktus ir turėjo sukelti abejonių dėl jo vykdymo galimumo. Skolininkės pateikti duomenys buvo tikrinti tik formaliai, neatsižvelgta į įkeičiamo nekilnojamojo turto verčių pagal skirtingus šaltinius esmines neatitiktis. Be to, buvo savarankiškas pagrindas paraišką atmesti, nes unija gali skolinti tik savo nariams. Tokioje situacijoje negali būti taikoma verslo sprendimų priėmimo taisyklė (angl. business judgment rule), pagal kurią asmenų veikimas geriausiais bendrovės, kuriai jie vadovauja, interesais (lot. bona fide) yra preziumuojamas.

Kadangi žalą sąlygojo bendri kredito unijos paskolų komiteto ir valdybos narių veiksmai, konstatuota solidari visų jų atsakomybė.

Be to, žalą kartu su jais privalo atlyginti turto vertinimo bendrovė, kuri prieš hipotekos sandorio sudarymą vertino įkeičiamo žemės sklypo vertę, nes ji sąmoningai nurodė tikrovės neatitinkančią, akivaizdžiai neprotingą žemės sklypo rinkos vertę. Nustatyta, kad jei vertintoja turtą būtų įvertinusi realia rinkos verte, skolininkei būtų buvusi suteikta mažesnė paskola arba ji apskritai nebūtų buvusi suteikta, todėl vertinimo įmonės atsakomybė kartu su kredito unijos paskolų komiteto ir valdybos nariais yra solidari.

2019 m. lapkričio 4 d. Nr. e3K-3-320-916/2019

Nutartį galite rasti čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.