LAT nutarčių apžvalga 2022 m. vasario 7 d. – vasario 11 d.

2022 02 21

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija 2022-02-09 byloje nagrinėjo netiesioginį ieškinį, kuriuo bankrutuojančios bendrovės kreditorės pareiškė reikalavimą nemokumo administratoriui dėl žalos atlyginimo.

Nutartį komentuoja WALLESS teisininkas Danielius Matonis:

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje jau buvo suformuotas pakankamai aukštas nemokumo administratoriams keliamas veiklos profesionalumo standartas. Ši nutartis parodo, kad nemokumo administratoriaus atsakomybė bankrutuojančiai bendrovei yra galima ne tik teoriškai, bet ir praktiškai – nemokumo administratoriaus klaidos bankroto procese negali mažinti kreditorių galimybių patenkinti savo finansinių reikalavimų.

Nors LAT konstatavo žalos faktą ir neteisėtus administratoriaus veiksmus, byla buvo grąžinta pakartotinai nagrinėti apeliacinės instancijos. Toks LAT sprendimas yra paremtas kitu svarbiu motyvu – nemokumo administratoriaus neteisėti veiksmai turi būti bankrutuojančios bendrovės patirtos žalos priežastimi. Konkrečiu atveju, darbuotojams buvo priteistos dviejų rūšių priverstinės pravaikštos išmokos – nuo darbuotojų atleidimo momento iki darbo ginčų komisijos sprendimo priėmimo ir nuo šio sprendimo priėmimo iki sprendimo įvykdymo. LAT pažymėjo, kad tuo metu, kai turėjo būti vykdomi darbo ginčų komisijos sprendimai, nemokumo administratorė jau nebeadministravo bankrutuojančios bendrovės. Ši aplinkybė žemesnių instancijų teismų nebuvo tinkamai vertinta, todėl turi būti analizuojama pakartotinai bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Be to, LAT atkreipė dėmesį ir į tai, kad žemesnių instancijų teismai nesiaiškino, ar bankrutuojanti bendrovė nėra pajėgi padengti visų kreditorių reikalavimų. LAT nurodė, kad kreditorius neturi teisės reikšti netiesioginį ieškinį, jei skolininkas turi pakankamai turto jo finansiniam reikalavimui patenkinti.

Toks LAT sprendimas yra logiškas ir pagrįstas, atitinkantis netiesioginio ieškinio sąlygas, tačiau galėtų būti vertinamas kaip ribojantis bankrutuojančios bendrovės akcininkų interesus. Reikšdami netiesioginį ieškinį dėl žalos atlyginimo kreditoriai gina ne savo tiesioginius interesus, bet siekia didinti bankrutuojančios bendrovės turto masę. Jeigu bankrutuojanti bendrovė iš tikrųjų turi pakankamai turto atsiskaityti su kreditoriais, turtas, likęs patenkinus kreditorių reikalavimus ir apmokėjus bankroto proceso išlaidas, perduodamas bankrutuojančios bendrovės akcininkams (dalyviams). Taigi, jeigu bankrutavusi bendrovė turi pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti, jų netiesioginiai ieškiniai atmetami, o nemokumo administratorių klaidų padariniai iš esmės perkeliami itin ribotas teises bankroto procese turintiems akcininkams (dalyviams), kadangi šie subjektai gauna žalos dydžiu sumažėjusią turto dalį.

Bet kuriuo atveju, nutarties motyvas dėl bankrutuojančios bendrovės turto pakankamumo reikalavimams padengti siunčia žinią kreditoriams – net jei su kreditoriais neatsiskaitoma pakankamai ilgai, o faktas, kad nemokumo administratorius padarė žalos yra pakankamai akivaizdus, reikėtų nepamiršti atlikti parengiamųjų darbų. Vienas jų galėtų būti pasinaudojimas kreditoriaus teise gauti informaciją ir bankrutuojančios bendrovės turto masės analizė.

 

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.