LAT nutarčių apžvalga 2022 m. sausio 31 d. – vasario 4 d.

2022 02 14

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija 2022-02-03 nutartyje nurodė, kad bendraturtis, siekiantis atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, turi nepažeisti kitų bendraturčių teisių ir teisėtų interesų, nepabloginti likusių bendraturčių galimybių naudotis nekilnojamuoju daiktu ir nebloginti paties daikto savybių.

Šiandien nutartį komentuoja WALLESS vyresnysis teisininkas Vygintas Kuprys:

Šia nutartimi LAT pakartojo savo praktiką, jog bendraturtis, siekiantis atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės, neturi pabloginti kitų bendraturčių teisių naudotis bendru daiktu, taip pat neturi pabloginti ir paties daikto savybių. 

Tokių bendro daikto savybių, kaip tinkamas apšvietimo ir vėdinimo, pablogėjimas LAT yra vertintinas kaip reikšmingas, sprendžiant klausimą, ar bendraturčiui turėtų būti suteikiama teisė atidalinti savo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės.

Todėl situacija, kai bendraturtis, neturėdamas kitų bendraturčių sutikimo, faktiškai atidalijo bendrą daiktą, įrengdamas pertvaras, dėl ko pablogėjo bendro daikto apšvietimas ir vėdinimas, pripažintina savavališkais bendraturčio veiksmais ir tokios pertvarkos privalo būti pašalintos, atkuriant bendrą turtą į buvusią padėtį.

Atsižvelgiant į LAT nutartyje pateiktus išaiškinimus, vienas iš bendraturčių, siekdamas atidalinti dalį iš bendro daikto, neturi teisės tokio siekio įgyvendinti vienašališkai, pažeisdamas nuosavybės neliečiamumo, civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo principus, bet privalo sutarti su likusiais bendraturčiais dėl visiems priimtinų atidalijimo sąlygų.

Tuo atveju, jeigu susitarimo tarp bendraturčių pasiekti neįmanoma, bendraturtis, siekiantis tokio atidalijimo teismo sprendimu, turėtų visapusiškai įvertinti ar atidalijimu nebus pažeidžiamos likusių bendraturčių teisės, ar nebus pabloginamos bendro daikto savybės, nes tik nuo šių aplinkybių tinkamo ir visapusiško įvertinimo priklausys, ar teismas leis atidalinti daiktą.

 

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.