LAT nutarčių apžvalga 2022 m. rugsėjo 12 d. – rugsėjo 16 d.

2022 09 26

Nesąžiningai pagrindinę sutartį atsisakiusi sudaryti preliminariosios sutarties šalis pardavėja privalo sumokėti kitai šaliai, pirkėjui, kainų skirtumą tarp kainos, kuria daiktas buvo parduotas trečiajam asmeniui, ir nesudarytos pagrindinės sutarties kainos.

Ieškovas byloje teigė, kad atsakovei atsisakius su juo sudaryti pagrindinę patalpų pirkimo–pardavimo sutartį, buvo pažeistas jo lūkesčio interesas. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovės jos gautą naudą – kainų skirtumą tarp kainos, kuria patalpos buvo parduotos trečiajam asmeniui, ir nesudarytos pagrindinės sutarties kainos.

Kasacinis teismas nurodė, kad šalims sudarius preliminariąją sutartį, tarp jų yra pasiektas aukščiausias pasitikėjimo laipsnis ir todėl susiformuoja didžiausias pagrįstas lūkestis, kad sutartis bus sudaryta. Toks santykis yra artimas tokiam, koks būtų, jeigu būtų sudaryta pagrindinė sutartis. Nesąžiningai šaliai sužlugdžius šį pagrįstą tarpusavio pasitikėjimą, turi būti ginamas pažeistas nukentėjusios šalies lūkesčio interesas – pirkėjui iš pardavėjos turi būti priteisiama pardavėjos gauta nauda, suprantama kaip restituciniai pirkėjo nuostoliai. Tačiau restituciniai nuostoliai neturi peržengti kompensacinės sutartinės atsakomybės paskirties. Pardavėjai pardavus patalpas trečiajam asmeniui už kainą, kuri galimai reiškia ir šio turto rinkos vertę, pirkėjas neteko bent jau tokios vertės turto. Kadangi pirkėjas už tokios vertės turtą būtų sumokėjęs preliminariojoje sutartyje nustatytą kainą, tai jo reikalaujami atlyginti nuostoliai laikytini pagrįstai tikėtinais. Saugomo lūkesčio intereso riba būtų peržengta, jeigu byloje būtų nustatyta, kad patalpų vertė preliminariosios sutarties pažeidimo metu buvo mažesnė nei patalpų pardavimo trečiajam asmeniui kaina. Be to, nustatant tikslų restitucinių nuostolių dydį, turi būti nustatoma grynoji pardavėjos gauta nauda, atskaičiavus mokesčius ir kitas išlaidas.

2022 m. rugsėjo 12 d. Nr. e3K-3-188-1075/2022

Skaitykite daugiau

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo dar 3 bylas, kurias trumpai aptariame žemiau:

Ginčo šalių sudaryta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią viena šalis suteikia teisę naudotis savo prekės ženklu bei dalijasi infrastruktūra, žiniomis ir patirtimi, o kita šalis įsipareigoja teikti tarpininkavimo, susijusio su nekilnojamojo turto sandoriais, paslaugas, laikytina jungtinės veiklos sutartimi. Ieškovei įrodinėjant, kad atsakovas nuslėpė su trečiaisiais asmenimis – klientais sudarytus sandorius ir nesumokėjo ieškovei nuo jų pagal jungtinės veiklos sutartį priklausančio atlygio, atsakovas įrodinėjo, kad dalis klientų buvo jo asmeniniai, surasti nesinaudojant ieškovės vardu. Dėl to komisinis atlyginimas nuo šių sandorių neturi būti mokamas. Kasacinis teismas sprendė, kad abi ginčo šalys yra verslininkai, veikiantys komercinės partnerystės pagrindu. Atsakovas, kaip savo srities profesionalas, turėjo teisę derėtis dėl sutarties sąlygų ir siūlyti išimtis tam tikroms klientų grupėms. Tokį susitarimą patvirtinančių aplinkybių byloje nustatyta nebuvo. Todėl žemesnės instancijos teismai pagrįstai tenkino ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovo sutartyje numatytas dvigubo komisinio atlyginimo dydžio netesybas nuo kiekvieno su klientu sudaryto sandorio.

2022 m. rugsėjo 14 d. Nr. e3K-3-203-969/2022

Skaitykite daugiau

Byloje kilo ginčas dėl kapų, kuriuose palaidoti kelis asmenys, valdytojo nustatymo, teisės prižiūrėti kapus ir kapų pertvarkymo darbų rezultatų išardymo. Ieškovė pageidavo viena būti kelių mirusių artimų žmonių kapų prižiūrėtoja ir reikalavo, kad atsakovai – ieškovės mirusio brolio buvusi sutuoktinė bei sūnus – nugriautų bortelį, jų pastatytą siekiant atskirti ieškovės sutuoktinio kapą nuo bendro ieškovės mirusio brolio bei ieškovės ir jos brolio tėvų kapo. Teismas sprendė, kad, palaidojus ieškovės sutuoktinio palaikus bendrame tėvų kape nepraėjus 20-ies metų kapo ramybės laikotarpiui, jo kapas laikytinas atskiru. Šio kapo prižiūrėtoja yra ieškovė, kaip tokia įregistruota laidojimo ir kapaviečių statinių registravimo žurnale. Ieškovės brolio ir jų tėvų kapas yra bendras, nes brolio palaikai palaidoti praėjus 20-ies metų tėvų kapo ramybės laikotarpiui. Kilus ginčui dėl šio bendro kapo prižiūrėtojo, teismai išaiškino, kad ja yra atsakovė – ieškovės brolio buvusi sutuoktinė: mirus ankstesniam tėvų kapo prižiūrėtojui – ieškovės broliui, naujas tėvų kapo prižiūrėtojas nebuvo įregistruotas žurnale, tačiau ieškovės brolio buvusi sutuoktinė įsiregistravo mirusio buvusio sutuoktinio kapo prižiūrėtoja. Šiame bendrame kape yra palaidoti tiek ieškovei, tiek atsakovams artimi ir brangūs žmonės. Todėl visi jie, nepaisant giminystės laipsnio, turi teisę rūpintis kapu. Ieškovės siekis paneigti šią teisę neatitinka geros moralės nuostatų, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų. Atsakovų pastatytas bortelis neužkerta galimybės ieškovei rūpintis kapais ir tokiu būdu rodyti pagarbą mirusiesiems. Todėl ieškovės ieškinys atmestas pagrįstai.

2022 m. rugsėjo 15 d. Nr. e3K-3-25-684/2022

Skaitykite daugiau

Byloje dėl žemės sklypo dalies atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės kasacinis teismas pasisakė dėl atsakovų argumento, kad, remiantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencija (Konvencija), atidalijimas galimas tik nustačius bendraturčių nesutarimą dėl bendrosios dalinės nuosavybės įgyvendinimo. Teismas šį argumentą atmetė, konstatavęs, kad nacionalinės teisės normos, reglamentuojančios privačių subjektų teisinius santykius atidalijant bendrąją dalinę nuosavybę, neprieštarauja Konvencijai. Atsidalijimo teisė, priešingai nei atidalijimo būdo pasirinkimo teisė, yra absoliuti. Dėl atsakovų argumento, kad bylos pralaimėjimo atveju jie yra nepagrįstai įpareigoti ieškovei atlyginti didesnes bylinėjimosi išlaidų sumas nei jiems priklausančios (priteistos) kompensacijos, kasacinis teismas nurodė, kad kai bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimas nulemtų visišką šaliai pagrįstai priklausančios piniginės kompensacijos netekimą, teismai, siekdami užtikrinti sąžiningą bylinėjimosi išlaidų byloje paskirstymą, gali nukrypti nuo taisyklės „pralaimėjęs moka“ taikymo.

2022 m. rugsėjo 15 d. Nr. e3K-3-204-943/2022

Skaitykite daugiau

Visą apžvalgų archyvą galite rasti čia: https://walless.com/apzvalgos

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.