LAT nutarčių apžvalga 2022 m. rugpjūčio 22 d. – rugpjūčio 26 d.

2022 09 05

2022-08-24 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje valstybinės žemės sklypo nuomotoja neįgijo teisės nutraukti nuomos sutarties, nes nuomininkė nenaudojo valstybinės žemės sklypo dėl nuo jos nepriklausančių priežasčių, o pati nuomotoja elgėsi pasyviai ir nebendradarbiavo su nuomininke.

Nutartį komentuoja WALLESS vyresnysis teisininkas Mantas Lideika:

Kasacinis Teismas šia nutartimi dar kartą patvirtino esminę nuomojamos valstybinės žemės naudojimo taisyklę – nuomininkas privalo veikti aktyviai.

Nutartimi atskleista principinė LAT pozicija, kad nuomotojas neturėtų kelti kliūčių aktyviai veikiančiam valstybinės žemės sklypo nuomininkui, siekiančiam nuomojame valstybinės žemės sklype vykdyti norimą veiklą. Byloje buvo nustatytos aplinkybės, kad valstybinės žemės sklypo nuomos sutartimi nuomininkui buvo suteikta teisė statyti nuomojamame žemės sklype naujus statinius. LAT išaiškino, kad, net ir nesant sutartyje nustatyto konkretaus nuomininko teisės žemės sklype statyti statinius įgyvendinimo termino ir tvarkos, valstybinės žemės teisinių santykių prigimtis ir sutarčių teisės principai lemia nuomininko pareigą elgtis apdairiai ir rūpestingai ir per protingą terminą įgyvendinti šią sutartyje įtvirtintą teisę.

Šiuo konkrečiu atveju, valstybinės žemės nuomininkas po sutarties sudarymo elgėsi rūpestingai ir apdairiai, ėmėsi veiksmų įgyvendinti statybos teisę, tačiau šią teisę prarado ne dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. Joms išnykus – nuomininkas sąžiningai ėmėsi tolimesnių veiksmų savo teisei įgyvendinti. Būtent šios aplinkybės LAT buvo įvertintos, kaip turinčios ypatingą reikšmę priimant nuomininkui palankų teismo sprendimą.

Teismas nutartimi išskyrė ir nuomotojo pareigos bendradarbiauti su nuomininku svarbą, valstybinės žemės nuomos santykiuose. LAT išaiškino, kad teisiniams santykiams dėl valstybinės žemės būdingas imperatyvumas nepaneigia sutarčių teisės principų taikymo valstybinės žemės nuomos sutarties įgyvendinimui. Kasacinis Teismas nurodė, kad teisės aktai įpareigoja valstybinę žemę patikėjimo teise valdantį subjektą (nuomotoją) elgtis rūpestingai ir apdairiai, taip pat bendradarbiauti su valstybinės žemės sklypo nuomininku. Jeigu to valstybinės žemės patikėtinis neatlieka, neleidžiama iš nuomininko reikalauti didesnio nei nuomotojo rūpestingumo ir apdairumo. Taigi, LAT išreiškė subalansuotą požiūrį į nuomininko ir nuomotojo teisių bei pareigų santykį.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.