LAT nutarčių apžvalga 2022 m. liepos 4 d. – liepos 8 d.

2022 07 18

2022-07-05 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyrius išnagrinėjo dar vieną bylą, kurią trumpai aptariame žemiau:

LAT byloje dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo be bendraturtės sutikimo dar kartą priminė kasacinio teismo praktiką dėl ieškinių pripažinimo tapačiais ir nurodė tris elementus, kuriems sutapus galima konstatuoti, kad ieškiniai yra tapatus: a) šalys; b) ieškinio dalykas; c) ieškinio faktinis pagrindas. Pasisakydama dėl ieškinio nagrinėjamoje byloje tapatumo ieškiniui taikos sutartimi užbaigtoje byloje, kolegija pažymėjo, kad ginčo esmė tiek šioje, tiek užbaigtoje byloje yra CK 4.75 straipsniu ir Žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 1 punktu nustatytos bendraturčių nuosavybės teisių apsaugos užtikrinimas. Tiek šioje, tiek užbaigtoje byloje Ieškovo esminis siekis buvo vienodas – realiai atidalyti jam tenkančią Žemės sklypo dalį, šis siekis grindžiamas tomis pačiomis aplinkybėmis, t. y., kad atidalijimo sąlygos, sudariusios faktinį reikalavimo pagrindą užbaigtoje byloje ir šalių nustatytos taikos sutartimi, nepažeidžia atsakovės nuosavybės teisių, įtvirtinus jas ginčo projekte.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.