LAT nutarčių apžvalga 2022 m. kovo 28 d. – balandžio 1 d.

2022 04 11

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) teisėjų kolegija 2022-03-31 nutartyje nurodė, kad individualios įmonės savininkas gali pareikšti netiesioginį ieškinį tik įrodęs, kad yra bankrutuojančios įmonės kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę.

Kasacinis teismas išnagrinėjo bylą, kurioje vertinta individualios įmonės savininko teisė pareikšti netiesioginį ieškinį pagal CK 6.68 straipsnį.

Netiesioginis ieškinys – ieškinys, kurį kreditorius pareiškia už savo skolininką, kuris neįgyvendina turimų reikalavimų ir nepagerina savo mokumo. Instituto paskirtis – kreditoriaus apsauga nuo nesąžiningo skolininko veiksmų kuomet skolininkas nėra suinteresuotas savo subjektinės teisės įgyvendinimu, nes kreditorius į prisiteistą turtą nukreips savo reikalavimų patenkinimą.

Byloje LAT rėmėsi jau anksčiau suformuota praktika, pagal kurią netiesioginiam ieškiniui bankrutuojančios individualios įmonės vardu pareikšti neužtenka aplinkybės, jog tokį ieškinį teikia individualios įmonės savininkas. Besikreipiantis savininkas privalo pateikti įrodymus, kad yra šios bankrutuojančios įmonės kreditorius, turintis neabejotiną ir vykdytiną reikalavimo teisę. Bankrutavusios individualios įmonės savininkas yra subsidiariai atsakingas už juridinio asmens prievoles, todėl turi materialųjį teisinį suinteresuotumą bankroto bylos baigtimi ir gali dalyvauti bankroto byloje kaip bendraatsakovis. Tačiau vien dėl šios priežasties, be būtinosios netiesioginio ieškinio subjektiškumo sąlygos egzistavimo, įmonės savininkas nėra subjektas, turintis CK 6.68 str. įtvirtintą teisę teikti netiesioginį ieškinį.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.