LAT nutarčių apžvalga 2022 m. kovo 21 d. – kovo 25 d.

2022 04 04

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2022-03-16 nutartimi nurodė, kad nenugalima jėga laikomi ne tik objektyvaus neįmanomumo atvejai, bet ir kitos išorinių veiksnių nulemtos neįmanomumo atmainos, kurios pripažįstamos šiuolaikinėje sutarčių teisėje, pavyzdžiui, sutarties vykdymo ekonominis (praktinis) neįmanomumas, sutarties tikslo žlugimas (frustracija).

Dr. Simona Drukteinienė, WALLESS partnerė, ir Tomas Balčiūnas, WALLESS vyresnysis teisininkas, praeitą savaitę pasidalijo naudingomis įžvalgomis dėl pirmosios COVID-19 bylos, išnagrinėtos Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

Vystant ankstesnę LAT praktiką, vadovaujantis šiuolaikinėmis tarptautinės sutarčių teisės tendencijomis buvo praplėstos galimybės taikyti nenugalimos jėgos institutą. Vis dėlto, svarbu prabrėžti, jog pati pandemija ar jai suvaldyti pasitelktos priemonės savaime nėra nei nenugalima jėga, nei sutarties vykdymo esminis suvaržymas, o kiekvieną situaciją reikia vertinti individualiai.

Komentarą galite rasti čia:  https://rb.gy/29qu41

 

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

 

 

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.