LAT nutarčių apžvalga 2022 m. kovo 14 d. – kovo 18 d.

2022 03 28

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2022-03-16 nutartimi nurodė, jog krovinio vežimo sutartis yra laikoma sudaryta tuomet, kai susitariama dėl esminių jos sąlygų, tai yra konsensualinė sutartis.

Nutartį komentuoja WALLESS vyresnysis teisininkas advokatas Tomas Balčiūnas.

Dažniausiai krovinių vežimo sutarties sudarymo faktą patvirtina krovinio važtaraštis, kuris pagal CMR Konvenciją yra laikomas pakankamu dokumentu, patvirtinančiu, kad tarp šalių buvo sudaryta krovinių vežimo sutartis.

Tačiau kartais susidaro situacijos, kuomet važtaraštyje nėra nurodomi visi pervežime dalyvaujantys asmenys, visos sutarties šalys. Tokį atvejį ir nagrinėjo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. Teismas pripažino, kad Lietuvos teisė nenumato, kokios formos turi būti krovinio vežimo sutartis, todėl toks susitarimas gali būti sudaromas tiek raštu, tiek žodžiu ar net konkliudentiniais veiksmais.

Konkliudentiniais veiksmais ar žodžiu sudarytos sutarties sudarymo faktą pagrįsti yra sudėtingiau, nei kad turint rašytinės formos dokumentą. Sudarant sutartį rekomenduotina ją sudaryti raštu, nes ginčo, pavyzdžiui, dėl žalos atlyginimo, atveju, gerokai palengvėtų įrodinėjimo procesas. Galima priminti, kad raštu sutartys gali būti sudaromos ne tik sudarant vientisą dokumentą, tačiau taip pat apsikeičiant ir atskirais dokumentais. Įrodinėti sutarties sudarymo faktą būtų gerokai lengviau, jei elektroniniu formatu būtų fiksuota komunikacija, kurioje būtų galima identifikuoti krovinį, paskirties vietą, krovinio pakrovimo vietą, krovinį transportuojančio sunkvežimio numerius.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.