LAT nutarčių apžvalga 2022 m. gegužės 30 d. – birželio 3 d.

2022 06 13

2022-06-01 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus nutartyje nuspręsta, kad sprendžiant dėl ES valstybės, su kuria nėra sudaryta speciali tarptautinė sutartis, teisme patvirtintos buvusių sutuoktinių sudarytos taikos sutarties dėl santuokoje įgyto turto ir prievolių padalijimo, turi būti įvertintos dvi sąlygos. Išimtinės jurisdikcijos pažeidimas CPK nėra nurodytas kaip užsienio teismo patvirtintos taikos sutarties (ne)pripažinimo pagrindas. Todėl gali būti pripažįstama ir vykdoma užsienio valstybės teisme patvirtinta taikos sutartis dėl nekilnojamojo daikto, esančio Lietuvoje, padalijimo.

Byloje buvo nagrinėjamas pareiškėjos prašymas pripažinti ir leisti vykdyti ES valstybės – Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės – teismo nutartį, kuria buvo patvirtinta pareiškėjos ir jos buvusio sutuoktinio sudaryta taikos sutartis dėl nekilnojamojo turto, esančio Liuksemburge ir Lietuvoje, bei prievolių padalijimo. Lietuvos apeliacinis teismas (LApT) nutartimi prašymo netenkino, išaiškinęs, kad pagal CPK Lietuvos teismai turi išimtinę jurisdikciją nagrinėti bylas dėl daiktinių teisinių santykių, susijusių su Lietuvoje esančiu nekilnojamuoju daiktu.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.