LAT nutarčių apžvalga 2022 m. gegužės 23 d.– gegužės 27 d.

2022 06 06

2022-05-26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus nutartyje nuspręsta, kad tiekėjas turi teisinį suinteresuotumą ginčyti pirkimo sąlygą, kurioje nustatyta pirkimui skirtų lėšų suma.

Tiekėjų viešajame pirkime suinteresuotumą kaip sąlygą inicijuoti perkančiosios organizacijos veiksmų peržiūros procedūrą apibrėžia dviejų elementų visuma: ieškovo tinkamumas ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus (veiksmus), įskaitant sprendimą nustatyti atitinkamas pirkimo sąlygas, ir jo subjektinių teisių pažeidimas dėl galimai neteisėtų pirkimo sąlygų; tai – privalomos ir kartu taikomos teisinio suinteresuotumo sąlygos.

Nors ieškovė ir nepateikė pasiūlymo pirkime, teisę ginčyti viešąjį pirkimą turi ne tik viešojo pirkimo procedūrose dalyvaujantis subjektas, bet ir subjektas, kuris formaliai jose nedalyvavo. Tokia pozicija pagrįsta vertinimu, kad neracionalu ir neproporcinga versti ūkio subjektą pateikti pasiūlymą jam iš anksto žinant, kad šis bus atmestas dėl neatitikties, jo vertinimu, neteisėtoms viešojo pirkimo sąlygomis.

LAT patvirtino, kad nors perkančioji organizacija nusprendžia konkrečias pirkimo sąlygas, šios teisės nėra neribotos, turi būti motyvuotos bei pagrįstos. Konkurse dalyvaujantis tiekėjas gali ginčyti perkančiosios organizacijos nustatytas išviešintas pirkimo sąlygas, įskaitant pirkimui skirtų lėšų sumą (t. y. viešojo pirkimo sutarties vertę) kaip pažeidžiantį jo interesus, tačiau privalo įrodyti ginčijamos sąlygos neteisėtumą.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.