LAT nutarčių apžvalga 2022 m. gegužės 16 d. – gegužės 20 d.

2022 05 30

2022-05-19 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus nutartyje nuspręsta, kad DK įtvirtina bendrąją taisyklę, pagal kurią į užsienį komandiruotei išvykstančiam darbuotojui privalo būti mokami dienpinigiai.

Jų maksimalus dydis, riba, iki kurios jie gali būti mažinami darbo ar kolektyvine sutartimi bei mokėjimo tvarka yra numatyti Vyriausybės nutarime. Šiuo atveju kolektyvinė sutartis sudaryta nebuvo, darbo sutartyje raštu šalys nebuvo sutarusios dėl mažesnio dienpinigių dydžio bei darbdavys neįrodė, kad buvo kitoks rašytinis susitarimas mokėti mažesnius dienpinigius. Todėl darbdavio ir darbuotojo santykiuose turėjo būti taikoma bendroji dienpinigių dydžio taisyklė.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.