LAT nutarčių apžvalga 2022 m. birželio 6 d. – birželio 10 d.

2022 06 20

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2022-06-09 nutartyje nurodė, kad kai asmuo nukenčia dėl to, kad kitas asmuo nusikalstamu būdu įgijo iš jo lėšas, taikomas žalos atlyginimo pinigais būdas. Žala negali būti atlyginama priteisiant natūra turtą, kuris buvo įgytas už nusikalstamu būdu įgytas lėšas.

Nutartį komentuoja WALLESS vyresnioji teisininkė, advokatė Indrė Kupcikevičiūtė:

Įsiteisėjusiu apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo konstatuota, kad atsakovas apgaule įgijo didelės vertės ieškovams priklausantį turtą – lėšas. Šios lėšos buvo pervestos į atsakovo valdomos įmonės banko sąskaitą ir dalis jų buvo panaudotos įgyjant butą, kurį ieškiniu ieškovai paprašė priteisti jiems. Byloje kilo klausimas, ar šiuo atveju turi būti taikoma civilinė atsakomybė, ar nepagrįsto praturtėjimo institutas. Iš to sektų išvada, ar galima tenkinti ieškovų ieškinį dėl nuosavybės teisės į butą pripažinimo. Siekiant atsakyti į šiuos klausimus, kasaciniam teismui teko peržengti pateikto kasacinio skundo ribas.

Nusikaltimas yra esminis elgesio taisyklių pažeidimas, taigi, sudaro pagrindą atsakovo civilinei atsakomybei kilti. Atsakovas ieškovams žalą padarė nusikalstamu būdu iš jų įgijęs pinigus. Tik po to šiuos pinigus atsakovas panaudojo įsigyti butui juridinio asmens vardu. Įvertinęs šias aplinkybes, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas sprendė, kad ieškovams buvo padaryta ekonominė žala, kuri turi būti atlyginta pinigais, o ne turtu. Tokį žalos atlyginimo būdą teismas įtikinamai argumentavo ne tik žalos samprata, bet ir galimu kitų kreditorių teisėtų interesų gauti žalos atlyginimą proporcingai skolininko turimam turtui, pažeidimu, jeigu ieškovams nuosavybės teise būtų priteistas už jų lėšas juridinio asmens vardu įgytas butas.

Grąžindamas bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat iškėlė atsakovo ir jo faktiškai valdomos įmonės bendrininkavimo, kartu – solidarios atsakomybės klausimą. Baudžiamojoje byloje atsakovas buvo nuteistas ir už tai, kad siekdamas legalizuoti sukčiavimo būdu gautus pinigus, tam panaudojo savo paties realiai valdomas įmones – įskaitant ir įmonę, kurios vardu buvo įgytas ginčo butas. Tokios baudžiamojoje byloje nustatytos prejudicinę reikšmę turinčios aplinkybės leistų daryti išvadą apie atsakovo ir jo įmonės bendrininkavimą ir sudarytų galimybę ieškovams jiems padarytos žalos atlyginimo reikalauti solidariai iš abiejų.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.