LAT nutarčių apžvalga 2022 m. birželio 27 d. – liepos 1 d.

2022 07 11

2022-06-30 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyrius išnagrinėjo dar vieną bylą, kuria trumpai aptariame žemiau:

Kito asmens nepagrįstas praturtėjimas ir daikto pagerinimas panaudos atveju savo esme yra skirtingo pobūdžio teisiniai santykiai, tad jie yra įrodinėjami skirtingomis faktinėmis aplinkybėmis, jiems konstatuoti būtina įvertinti konkrečias LAT praktikoje įtvirtintas atitinkamų teisės normų taikymo sąlygas ir nustatyti sąlygų buvimą patvirtinančias aplinkybes. Kaip anksčiau LAT yra nurodęs civilinėje byloje Nr. e3K-3-316-421/2021, ieškovas, reikšdamas reikalavimą dėl be pagrindo įgyto turto grąžinimo, turi įrodyti, kad atsakovas praturtėjo ieškovo sąskaita. Reikalavimas grąžinti be pagrindo įgytą turtą, kaip civilinių teisių gynybos būdas, yra subsidiarus, kas reiškia, kad jis taikomas tik tada, kai yra nevisiškai apginamos civilinių teisės arba minėtų teisių negalima apginti kitais gynybos būdais, pvz.: sutarčių, deliktų, daiktinės teisės.

Teismas taip pat išaiškino, kad nors teismas ir turi pareigą tinkamai kvalifikuoti ginčo teisinius santykius ir pritaikyti faktinei situacijai aktualias teisės normas, tačiau ši teismo pareiga nereiškia nei teismo teisės modifikuoti faktinį ieškinio pagrindą, nei keisti ieškinio dalyką, peržengiant pareikštus reikalavimus. Proceso šaliai pasirinkus vieną gynimo būdą, teismas turi laikytis proceso šalies užduoto tono ir netaikyti kito teisių gynimo būdo, taip iškreipiant bylos reikalavimus.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.