LAT nutarčių apžvalga 2022 m. birželio 20 d. – birželio 23 d.

2022 07 04

2022-06-21 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje atmestas reikalavimas panaikinti Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT) sprendimą arbitražo byloje.

Nutartį komentuoja WALLESS vyresnysis teisininkas, advokatas Tomas Balčiūnas:

Kasacinis teismas priėmė dar vieną sprendimą, kuriuo toliau laikosi aiškios praktikos – arbitražo bylos nėra ir negali būti persprendžiamos teismuose, arbitražo sprendimo panaikinimo stadijoje. Apskundus arbitražo sprendimą, teismai negali vertinti ir nevertina nei arbitražo byloje nustatytų faktinių aplinkybių, nei teisinių argumentų. Procedūriniai ar viešosios tvarkos pažeidimai turi būti labai aiškūs tam, kad tai sudarytų pagrindą naikinti arbitražo sprendimą. Vien tai, kad vienai iš šalių arbitražo teismo motyvacija atrodo netinkama ar neteisinga, nesudaro pagrindo peržiūrėti arbitražo sprendimo. Tokia nuosekli teismų praktika užtikrina arbitražo, kaip teismams alternatyvaus ginčų sprendimo būdo, efektyvumą, teisinį aiškumą ir nepriklausomumą nuo teismų.

Taip pat, galima atkreipti dėmesį, kad kasacinis teismas, atmesdamas argumentus dėl tariamo arbitrės nepriklausomumo stokos, vadovavosi IBA Gairėmis dėl interesų konfliktų tarptautiniame arbitraže. Teismai vis dažniau remiasi IBA „minkštosios teisės“ produktais, ypač vertindami potencialaus interesų konflikto situacijas. Tokia praktika džiugina, nes tai rodo progresyvumą ir gebėjimą pasinaudoti gerąja praktika. Be to, nuoseklus rėmimasis IBA Gairėmis dėl interesų konfliktų pakankamai aiškiai indikuoja, kad šalys bei arbitrai susiklosčiusias situacijas gali įsivertinti gairių kontekste, pagal tai priimti sprendimus, ir numanyti, kaip atitinkamą situaciją vertintų teismai. Tokia praktika įneša daugiau teisinio tikrumo į procesą.

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.