LAT nutarčių apžvalga 2022 m. balandžio 25 d. – balandžio 29 d.

2022 05 09

2022-04-26 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų skyriaus nutartyje nuspręsta, kad perkančioji organizacija negali perkelti tiekėjui atsakomybės dėl pirkimo dokumentų neaiškumo ir tokiu būdu versti jį prisiimti su tuo susijusią riziką dėl darbų apimties.

Nutartį komentuoja WALLESS vyresnioji teisininkė Giedrė Banytė:

Bendrieji sutarčių principai lemia, kad sutartis turi sukurti aiškias ir veiksmingas šalių bendradarbiavimo sąlygas bei užkirsti kelią šalių ginčams. Tai ypatingai svarbu viešųjų pirkimų sutarčių atžvilgiu, nes jos sudaromos prisijungimo būdu perkančiajai organizacijai nustatant esmines jos sąlygas.

Pirkimo dokumentų neaiškumo problemos turi būti išsprendžiamos dar pirkimo procedūrų metu ir negali būti perkeliamos į sutarties vykdymo stadiją. Iš tiekėjų negali būti reikalaujama prisiimti rizikos dėl papildomų darbų ir jų apmokėjimo sąlygų, jeigu tokia rizika yra neproporcinga ir lemia šalių nelygybę.

Šis teismo sprendimas yra labai geras priminimas perkančiosioms organizacijoms dėl pirkimo dokumentų aiškumo užtikrinimo svarbos. To nepadarius pirkimo procedūrų vykdymą gali tekti pakartoti iš naujo, kas atitinkamai atideda ir svarbių projektų įgyvendinimą.

 

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.