LAT nutarčių apžvalga 2021 m. vasario 8 d. – vasario 12 d.

2021 02 22

Sprendžiant dėl sutartyje numatytų netesybų priteisimo ir jų mažinimo, būtina nustatyti ne tik kuria apimtimi įsipareigojimai buvo neįvykdyti, tačiau dėl kurios šalies veiksmų (neveikimo) tai įvyko.

Šalių sudaryta preliminariąja pirkimo–pardavimo sutartimi atsakovas įsipareigojo parduoti, o ieškovė nupirkti žemės sklypo plotą, sudarytą iš kelių sklypų. Sutartis buvo vykdoma dalimis, nes į dalį dalyko turėjo būti atkurtos nuosavybės teisės. Sudarius pagrindinę pirkimo–pardavimo sutartį dėl dalies dalyko, šalys šioje sutartyje numatė netesybas, kurias mokės atsakovas ieškovei, jei neįvykdys įsipareigojimų dėl likusios dalies žemės sklypo pardavimo.

Ginčas kilo dėl sutarties dalyko, t. y. kokio konkretaus dydžio žemės sklypus, į kuriuos bus atkurtos nuosavybės teisės buvusių savininkų žemės sklypo ribose, atsakovas turės perleisti, taip pat dėl kurios šalies veiksmų (neveikimo) sutartis nebuvo visiškai įvykdyta ir netesybų priteisimo.

Pirmos instancijos teismas nusprendė, kad atsakovas neįvykdė savo įsipareigojimo ir priteisė iš jo ieškovei 180 000 Eur dydžio baudą, kuri sudarė 1/2 visos sutarties vertės.

Apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritarė pirmos instancijos teismo teiginiams. Nusprendęs, kad atsakovo neįvykdytų įsipareigojimų apimtis yra mažesnė, teismas sumažino netesybų dydį iki 90 000 Eur.

Kasacinis teismas pritarė, kad atsakovas nėra įvykdęs visų savo sutartinių įsipareigojimų tokia apimtimi, kaip nustatė apeliacinės instancijos teismas. Tačiau byloje liko neišnagrinėti atsakovo argumentai, kad sutartis nebuvo įvykdyta dėl pačios ieškovės veiksmų bei kad atsakovo su ieškove sudarytose sutartyse nebuvo nustatyta, per kiek laiko atsakovas turi perleisti ieškovei žemės sklypus. Todėl bylos dalis dėl netesybų priteisimo grąžinta apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

2021 m. vasario 10 d. Nr. e3K-3-17-403/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.