LAT nutarčių apžvalga 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.

2021 03 01

Skolininkės žemės sklypas buvo areštuotas siekiant įvykdyti teismo sprendimą, kuriuo šis žemės sklypas turėjo būti parduotas ieškovui. Kadangi skolininkė turėjo ir kito turto, antstolis negalėjo parduoti šio žemės sklypo vykdydamas kitą vykdomąjį dokumentą.

Antstolis vykdė teismo įsakymu iš skolininkės priteistos piniginės sumos išieškojimą, užtikrintą pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis – žemės sklypo areštu. To paties sklypo areštas taikytas kita teismo nutartimi, priimta civilinėje byloje pagal ieškovo ieškinį skolininkei dėl įpareigojimo įvykdyti prievolę natūra – parduoti žemės sklypą pagal anksčiau sudarytą taikos sutartį. Išnagrinėjęs civilinę bylą dėl taikos sutarties vykdymo, teismas sprendimu įpareigojo skolininkę sudaryti su ieškovu pirkimo–pardavimo sutartį pagal taikos sutartį.

Antstolis įvykdė teismo įsakymą ir pardavė areštuotą žemės sklypą skolininkės pasiūlytiems pirkėjams, sudarydamas turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktus. Ieškovė pareiškė ieškinį antstoliui, skolininkei ir pirkėjams dėl turto pardavimo aktų pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo. Ieškovas įrodinėjo, kad antstolio ir pirkėjų sudaryti aktai pažeidžia esmines ieškovo teises, kylančias iš taikos sutarties ir teismo sprendimų. Ieškovo įsitikinimu, antstolis, žinodamas apie priimtus teismų sprendimus ir ieškovo naudai žemės sklypui taikytus apribojimus, ginčo aktais parduodamas žemės sklypą pasiūlytiems pirkėjams, šiurkščiai pažeidė antstolių veiklą ir vykdymo procesą reglamentuojančias teisės normas, teisėtumo ir sąžiningumo reikalavimus.

Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį tenkino.

LAT paliko apeliacinės instancijos teismo nutartį nepakeistą. Kasacinis teismas nustatė, kad antstolis privalėjo vadovautis Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatomis, reglamentuojančiomis tuos atvejus, kai turtas areštuotas ar nuosavybės teisės į turtą laikinai apribotos tos pačios ar paskesnės eilės kreditorių reikalavimams užtikrinti. Jeigu skolininko turtas yra aprašytas vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus dėl piniginių sumų išieškojimo tos pačios reikalavimų eilės išieškotojams nukreipti į tą patį turtą galima tik tais atvejais, jeigu skolininkas kito turto neturi ar kito turto nepakanka išieškojimui įvykdyti arba išieškojimą nukreipiant į kitą skolininko turtą būtų pažeista CPK nustatyta išieškojimo iš skolininko turto eilė. Kadangi šiuo atveju skolininkė turėjo kito turto, į kurį buvo galima nukreipti išieškojimą, ir nebuvo kitų kliūčių išieškojimui tokia tvarka įvykdyti, antstolio sudaryti turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktai negalioja.

2021 m. vasario 19 d. Nr. e3K-3-16-421/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.