LAT nutarčių apžvalga 2021 m. vasario 1 d. – vasario 5 d.

2021 02 15

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 3 civilines bylas:

1. Tvirtindamas sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, teismas turi išsiaiškinti priežastis, dėl kurių nukrypta nuo įstatyme įtvirtinto sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo. To nepadarius, gali būti nustatytas pagrindas atnaujinti procesą byloje.

Pareiškėja kasaciniu skundu skundė žemesnės instancijos teismų sprendimus, kuriais atsisakyta atnaujinti procesą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties patvirtinimo.

Pareiškėjos teigimu, egzistuoja CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas – teismui sprendimu patvirtinus sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, yra padarytos aiškios teisės taikymo klaidos, kurios galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą, ir sprendimas nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Anot pareiškėjos, sutartimi iš esmės visas bendrąja jungtine nuosavybe buvęs turtas atiteko jos buvusiam sutuoktiniui. Pareiškėja tuo metu sirgo depresija ir gydėsi, abiem sutuoktiniams atstovavo buvusio sutuoktinio parinkta advokatė, byla išnagrinėta pareiškėjai nedalyvaujant. Pareiškėja įrodinėjo, kad teismas, sprendimu patvirtindamas sutartį, nesiaiškino priežasčių, dėl ko buvo nukrypta nuo įstatyme įtvirtinto sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, prieš tvirtindamas sutartį nepatikrino, ar tokia sutartimi nėra pažeidžiamos pareiškėjos teisės ir teisėti interesai.

LAT teigimu, nurodytų aplinkybių visuma sudaro pagrindą atnaujinti procesą byloje.

2021 m. vasario 3 d. Nr. 3K-3-10-378/2021

Šią nutartį rasite čia.

2. Nesant tarp šalių sudarytos sutarties dėl ieškovei priklausančios transformatorinės naudojimo tvarkos, tarp šalių kilus ginčui, kompensacijos dydį nustato teismas, vadovaudamasis įstatymu. Nesant konkrečius teisinius santykius reglamentuojančių teisės normų – taikoma įstatymo analogija bei vadovaujamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais.

2020 m. vasario 3 d. Nr. e3K-3-9-421/2020

Šią nutartį rasite čia.

3. Viešosios įstaigos direktoriui tapus laikinai nedarbingam, mero potvarkiu jo laikinai pavaduoti paskirtas trečiasis asmuo. Jis į darbą priėmė direktoriaus pavaduotoją (ieškovą). Mero potvarkis vėliau teismo sprendimu panaikintas, o darbo sutartis su ieškovu nutraukta, nes trečiasis asmuo veikė neturėdamas tam įgaliojimų. LAT išaiškino, kad potvarkio panaikinimas sukelia teisines pasekmes nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Dėl to potvarkio panaikinimas neturėjo įtakos ginčijamos darbo sutarties sudarymo teisėtumui.

2021 m. vasario 5 d. Nr. e3K-3-11-701/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.