LAT nutarčių apžvalga 2021 m. sausio 25 d. – sausio 29 d.

2021 02 08

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 1 civilinę bylą:

Byloje buvo sprendžiama dėl teisės normų, reglamentuojančių atsijungimą nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos. LAT pakartojo, jog kasacinio teismo praktikoje svarbus atsijungimo nuo šildymo sistemos teisėtumo aspektas. Savininkams įtvirtinta teisė atjungti savo buto, patalpų šildymo sistemos įrenginius nuo bendros daugiabučio namo šildymo sistemos. Įgyvendindami šią teisę jie turi laikytis teisės aktų nustatytos atjungimo tvarkos. Vartotojai, kurie neteisėtai atjungė buto šildymo sistemą nuo bendrų šildymo įrenginių, išlieka šilumos energijos vartotojai, iki teisės aktų nustatyta tvarka įteisins buto šildymo ir karšto vandens sistemų atjungimą, ir jiems tenka pareiga mokėti už šilumos energiją. Kadangi atsakovas neteisėtai atsijungė butą nuo centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, todėl iki tokio atjungimo įteisinimo, jis išliko vartotoju ir turėjo pareigą mokėti už šilumos energiją.

2021 m. sausio 27 d. Nr. e3K-3-13-469/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.