LAT nutarčių apžvalga 2021 m. sausio 18 d. – sausio 22 d.

2021 02 01

Aiškindamas nevienareikšmiškai suformuluotą viešųjų pirkimų pagrindu sudarytos statybų rangos sutarties sąlygą, LAT pritaikė contra proferentem taisyklę, pagal kurią neaiški sąlyga aiškinama ją priėmusios šalies (tiekėjos) naudai.

Byloje kilo klausimas dėl viešųjų pirkimų pagrindu sudarytos statybų rangos sutarties aiškinimo. Rangovė (tiekėja) pavėlavo parengti techninio darbo projektą (pirmasis darbų etapas). Buvo ginčijamasi dėl sutarties sąlygos, numatančios delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo kiekvieno neužbaigto objekto kainos. Kilo klausimas, kas laikytina objektu pagal šią sąlygą: ar visų kelio ruožų darbų ir su jais susijusių paslaugų junginys (taip aiškino apeliacinės instancijos teismas), ar tik atskiri sutarties vykdymo etapai, pavyzdžiui, projektavimas (taip aiškino pirmosios instancijos teismas).

LAT pažymėjo, kad nei pirmos, nei apeliacinės instancijos teismo išaiškinimai neleidžia vienareikšmiškai spręsti apie sutarties sąlygos turinį, todėl tiekėjai negali tekti neigiami neaiškios nuostatos padariniai. Terminas „objektas“ sutartyje skirtinguose kontekstuose buvo vartojamas skirtingai, o remiantis sutartį lydinčiais dokumentais taip pat nepavyko vienareikšmiškai nustatyti, kokia ginčijamos sutarties sąlygos reikšmė.

LAT rėmėsi contra proferentem taisykle, pagal kurią sutarties sąlygos aiškintinos jas pasiūliusios šalies – perkančiosios organizacijos – nenaudai ir jas priėmusios šalies – tiekėjos – naudai. Teismas nusprendė, kad „objektas“ šiame sutarties kontekste turi atskirų sutarties vykdymo darbų reikšmę ir būtent nuo šios sumos skaičiuotini delspinigiai. Be kita ko, LAT šį sprendimą argumentavo ir tuo, kad iš esmės sutartis buvo vykdyta tinkamai ir laiku, taip pat akcentavo šalių lygiateisiškumo principą (analogiška sąlyga dėl perkančiosios organizacijos atsakomybės aiškiai numatė delspinigių skaičiavimą nuo pradelstos prievolės vertės, o ne visos sutarties sumos).

LAT panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir paliko galioti pirmos instancijos teismo sprendimą.

2021 sausio 18 d. Nr. 3K-3-178-469/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgą parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.