LAT nutarčių apžvalga 2021 m. rugsėjo 20 d. – rugsėjo 24 d.

2021 10 04

Servituto nustatymą daiktui lemia ne prašančiojo jį nustatyti norai ir patogumas, bet servituto būtinybė. Nustatant servitutą, turi būti parenkama mažiausiai savininkų teises ribojanti alternatyva.

Ieškovai siekė kelio servituto, nes jų sklypas (viešpataujantis daiktas) yra iš visų pusių apsuptas kitų asmenų sklypais, todėl nėra galimybės į jį patekti. Ieškovų teigimu, servitutas atsakovės sklypui (tarnaujančiam daiktui) yra tinkamiausias sprendimas, kadangi atsakovė savo sklype nevykdo veiklos, sklypas yra šalia judraus kelio. Kituose besiribojančiuose sklypuose servitutas negalėtų būti nustatytas, nes viename yra įrengta degalinė, kitame neribojama statyba ir pan.

Pirmos ir apeliacinės instancijos teismai ieškinį atmetė.

LAT nustatė, kad servituto nustatymas ieškovų sklypo naudai yra būtinas. Asmuo, prašantis teismo nustatyti servitutą, turi pareigą pagrįsti, jog jo prašomas konkretus kito savininko nuosavybės teisių ribojimas servitutu yra geriausia alternatyva iš visų pasirinkimo variantų. T. y. būtina įrodyti, kad ieškovų prašomas nustatyti servitutas yra racionaliausia, vienintelė mažiausiai kurio nors kito savininko teises ribojanti ir labiausiai savininkų interesų balansą užtikrinanti būtina priemonė, taip pat, kad nėra kitų alternatyvių galimybių patenkinti ieškovų daikto naudojimo normaliomis sąlygomis poreikius ar kad tai neįmanoma be neproporcingai didelių sąnaudų. Įvertinus šalių pateiktus įrodymus, paaiškėjo, kad šiuo atveju egzistuoja racionalumo kriterijų labiau atitinkanti servituto alternatyva, nors ji ieškovams ir nėra tokia patogi. Kadangi patogumas nėra ir negali būti kriterijus nustatant servitutą, nėra teisinio pagrindo nustatyti servitutą atsakovei priklausančiame žemės sklype.

LAT paliko galioti skundžiamus teismų sprendimus.

2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. e3K-3-229-916/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

 

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.