LAT nutarčių apžvalga 2021 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 3 d.

2021 09 13

Pastato, esančio valstybinėje žemėje, naudojimas ne pagal tiesioginę paskirtį, kai valstybinės žemės nuomos sutartyje numatyta naudojimo paskirties keitimo galimybė, nepaneigia statinio savininko teisės į valstybinės žemės nuomą ne aukciono būdu.

Byloje fizinis asmuo skundė Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) atsisakymą išduoti sutikimą dėl valstybinės žemės nuomos teisės, kylančios iš ne aukciono būdu sudarytos sutarties, perleidimo. LAT nurodė, jog žemės nuomos teisė gali būti perleidžiama tik kai perleidžiami išnuomotame žemės sklype esantys statiniai ir žemės sklypo nuomininkas tinkamai vykdo pagal sutartį prisiimtus įsipareigojimus. Jei nuomotojas atsisako duoti sutikimą remdamasis netinkamu nuomininko įsipareigojimų vykdymu, jis (nuomotojas) turi šią aplinkybę įrodyti. NŽT atsisakymą duoti sutikimą motyvavo ne sutarties įsipareigojimų nevykdymu, bet valstybinės žemės nuomos be aukciono pagrindo nebuvimu. Teismas nurodė, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono, jeigu žemės sklypas užstatytas statiniais ir reikalingas jiems naudoti pagal paskirtį. Tais atvejais, kai pagal savivaldybės bendrąjį planą išnuomojamame žemės sklype numatoma plėtoti veiklą, neatitinkančią statinio, kuris yra 3 metų ar ilgesniam terminui išnuomojamame žemės sklype, tiesioginės paskirties, o valstybinės žemės nuomos sutartyje numatyta galimybė keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, valstybinės žemės nuomos sutartis atitinkamai pakeitus žemės naudojimo paskirtį ar būdą turėtų būti keičiama, o ne nutraukiama.

2021 m. rugpjūčio 31 d. Nr. e3K-3-217-1075/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

 

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.