LAT nutarčių apžvalga 2021 m. rugpjūčio 23 d. – rugpjūčio 27 d.

2021 09 06

Neteisėtos statybos padarinių šalinimo priemonė – statinių nugriovimas bus laikoma proporcinga priemone tik įsitikinus, kad nėra galimybių pašalinti neteisėtus statybos padarinius mažiau asmens teises varžančiomis priemonėmis.

Šioje byloje LAT pasisakė dėl neteisėtos statybos draustinyje padarinių šalinimo.

Valstybiniame geomorfologiniame draustinyje esančiame sklype buvo pradėta statyti ūkininko sodyba – gyvenamasis namas ir pagalbinis ūkio paskirties pastatas.

Žemesnės instancijos teismai konstatavo, kad statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas neteisėtai, todėl taikė kraštutinę neteisėtos statybos padarinių šalinimo priemonę – statinių nugriovimą – kaip proporcingą susiklosčiusiai situacijai.

Kasacinis teismas konstatavo, kad teismai nepagrįstai teisiškai nereikšmingomis pripažino byloje nustatytas aplinkybes dėl galimo geomorfologinio draustinio ribų pakeitimo. Todėl byloje liko neišspręstų abejonių, ar nėra galimybių pašalinti neteisėtus statybos padarinius mažiau atsakovų teises varžančiomis priemonėmis.

Kasacinis teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo nutarties dalis, kuriose pasisakyta dėl statinio nugriovimo, nustatyti kalti dėl neteisėtos statybos asmenys bei pasisakyta dėl jų atsakomybės laipsnio ir perdavė bylą dėl šių dalių iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

2021 m. rugpjūčio 26 d. Nr. e3K-3-219-701/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

Šią nutartį komentuoja WALLESS partneris ir advokatas dr. Evaldas Klimas:

Nuo 2010 m. spalio 1 d. įsigalioję Statybos įstatymo pakeitimai orientuoja statybos santykių dalyvius ieškoti kompromisų, kurie kuo mažiau suvaržytų asmenų nuosavybės teises, jei yra nustatomi neteisėtos statybos atvejai.

Viename iš paskutiniųjų paskelbtų LAT sprendimų, kuriame buvo vertintas ir WALLESS parengtas bei priimtas kasacinis skundas, LAT sprendė, kad, esant galimybei surasti kompromisinį sprendimą, jo reiktų ieškoti.

Nors LAT gražino bylą į apeliacinę instanciją, vis tik tai yra didžiulis laimėjimas savininkams ir savivaldybei, išdavusiai statybos leidimą.

Institucijos, kurios saugo įvairias vertybes, turėtų veikti savalaikiai ir užtikrinti atitinkamų vertybių savalaikę apsaugą. Nepavykus, reiktų vertinti, ar pavėluotas tokių vertybių gynimas nepadaro daugiau žalos valstybei nei naudos. Jei LAT nebūtų pakeitęs žemesnės instancijos teismų sprendimų, savininkai būtų buvę priversti nugriauti pastatytus namus, jiems būtų išmokėtos kompensacijos, tačiau saugomos teritorijos vertybės nebūtų atstatytos.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.