LAT nutarčių apžvalga 2021 m. lapkričio 15 d. – lapkričio 19 d

2021 11 29

Conditio sine qua non testas lemia poreikį nustatyti, ar neteisėti veiksmai buvo būtina žalos atsiradimo priežastis. Esant kelioms žalą nulėmusioms priežastims, gali būti taikomas ne būtinos, o pakankamos priežasties testas.

Skolininkė, siekdama gauti paskolą iš ieškovės (kredito unijos) žemės sklypui pirkti ir apyvartinėms lėšoms, savo įsipareigojimų įvykdymui užtikrinti pasiūlė įkeisti įsigyjamą žemės sklypą ir pateikė jai atsakovės (Vertintoja) parengtą žemės sklypo rinkos vertės nustatymo ataskaitą (Ataskaita). Kredito unijos bankroto metu paaiškėjo, kad Ataskaitoje gerokai pervertinta žemės sklypo vertė – reali rinkos vertė ne mažiau kaip 49 kartus mažesnė nei nustatyta Ataskaitoje.

Ieškovė prašė pripažinti neteisinga (netinkama) Ataskaita kredito unijai sukeltą žalą draudžiamuoju įvykiu.

Už paskolos suteikimą skolininkei balsavo (pritarė) kredito unijos valdymo organų nariai, tinkamai neįvertinę skolininkės finansinės padėties. Todėl Vertintojos veiksmai buvo viena iš žalos atsiradimo priežasčių, bet ne vienintelė. Spręsdamas dėl priežastinio ryšio kaip Vertintojos civilinės atsakomybės sąlygos, LAT pakartojo ankstesnius išaiškinimus apie priežastinio ryšio sampratą esant kelioms priežastims. Papildomai LAT išaiškino, kad, taikant conditio sine qua non testą pirmojoje priežastinio ryšio stadijoje, tam tikrais atvejais gali būti taikomas ne būtinos, o pakankamos priežasties testas. T. y. esant kelioms priežastims, neteisėti veiksmai bus laikomi padarytos žalos priežastimi ir tais atvejais, kai nustatoma, kad neteisėti veiksmai buvo pakankama žalingų padarinių priežastis.

Taigi, apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog neegzistuoja faktinis priežastinis ryšys tarp Vertintojos neteisėtų veiksmų ir žalingų padarinių.

2021 m. lapkričio 17 d. Nr. e3K-3-288-1075/2021

 

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.