LAT nutarčių apžvalga 2021 m. lapkričio 1 d. – lapkričio 5 d.

2021 11 15

Įvertinus kriterijų visumą, netaikyta restitucija, prokurorui nuginčijus valstybinės žemės sklypo pardavimo privačion nuosavybėn sutartį. 

Išspręsta dėl restitucijos taikymo, kai valstybė taiso institucijų padarytas klaidas dėl neteisėto valstybinės žemės pardavimo fiziniams asmenims. Prokuroras, ginantis viešąjį interesą, nuginčijo valstybės institucijų ir atsakovų sudarytą pirkimo–pardavimo sutartį. Kasacinėje instancijoje buvo sprendžiamas klausimas dėl restitucijos taikymo. Teisėjų kolegija išaiškino, kad restitucijos taikymas atsakovų atžvilgiu yra nuosavybės teisės ribojimas, todėl vertino, ar restitucijos taikymas yra teisėtas, būtinas ir proporcingas. Nustatyta, kad teisėtumo ir būtinumo kriterijai byloje egzistuoja, tačiau atsakovai sąžiningai nežinojo, kad žemė jiems buvo parduota pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Be to, valstybės institucijų veiksmais prieš kelerius metus buvo sustiprintas atsakovų lūkestis valdyti ginčo žemės sklypą, o kuo ilgiau valstybė nesiėmė teisinių priemonių klaidoms taisyti, tuo stipresnis pagrindas netaikyti restitucijos. Ginčo žemės sklypo panaudojimo visuomenės poreikiams tikslingumas ir realumas yra abejotini. Valstybės siūloma kompensacija neatspindi tikrosios žemės vertės praradimo. Įvertinus šių kriterijų visumą, kasacinis teismas padarė išvadą, kad situacijos aplinkybės atitinka CK 6.145 straipsnio 2 dalyje nustatytą išimtinį atvejį restitucijos netaikyti.

2021 m. lapkričio 4 d. Nr. e3K-3-274-381/2021

 

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.