LAT nutarčių apžvalga 2021 m. kovo 8 d. – kovo 12 d.

2021 03 22

Šiuo laikotarpiu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius išnagrinėjo 14 civilinių bylų:

Akcininkų susirinkimas (ar vienintelis akcininkas) negali patvirtinti bendrovės vadovo, kuriam įstatymo nustatytu pagrindu ir tvarka apribota teisė eiti juridinio asmens vadovo pareigas, veiksmų, įskaitant ir ieškinio pareiškimą teisme.

2021 m. kovo 10 d. Nr. e3K-3-41-421/2021

Šią nutartį rasite čia.

Pateikti išaiškinimai dėl DK, galiojusio iki 2017-07-01, normų, reglamentuojančių darbuotojo visišką materialinę atsakomybę už darbdavio negautas pajamas, sulaikius darbuotojo vairuojamą transporto priemonę.

2021 m.kovo 10 d. Nr. 3K-3-54-684/2021

Šią nutartį rasite čia.

Spręsta dėl teisės normų, reglamentuojančių komercinės paslapties ir konfidencialios informacijos atskleidimu konkuruojančiam ūkio subjektui padarytos žalos atlyginimą, aiškinimo ir taikymo. Konstatuota, kad apeliacinės instancijos teismo nustatytas priteistino žalos atlyginimo dydis atitinka aktualią kasacinio teismo praktiką.

2021 m. kovo 10 d.Nr. e3K-3-52-701/2021

Šią nutartį rasite čia.

Atsakovė, pardavėja, nepripažino, kad buvo sudaryta vilkiko pirkimo–pardavimo sutartis – esą dėl jos derėjosi ir susitarimus pasiekė neįgaliotas įmonės atstovas. Kasacinis teismas konstatavo, kad žemesnės instancijos teismai, įvertinę į bylą pateiktus įrodymus – susirašinėjimą el. laiškais – tinkamai nustatė, jog susiklostė numanomo atstovavimo teisiniai santykiai.

2021 m. kovo 10 d. Nr. e3K-3-51-313/2021

Šią nutartį rasite čia.

Vekselis, patvirtintas ne vekselio davėjo parašu, bet parašo faksimile, neturi vekselio galios. Tokiu atveju negalioja ir laiduotojo įsipareigojimai.

2021 m. kovo 10 d. Nr. e3K-3-50-469/2021

Šią nutartį rasite čia.

Sprendžiant, ar santuokos metu įgytas ginčo turtas ieškovui priklauso asmeninės nuosavybės teise, esminė aplinkybė yra ieškovo valia tą turtą įsigyti asmeninėn nuosavybėn ir tokios valios aiški išraiška turto įsigijimo metu. Bylos duomenys neteikia pagrindo išvadai, jog ginčijamo turto įgijimo metu buvo aiškiai išreikšta ieškovo valia įgyti šį turtą asmeninėn nuosavybėn. Todėl ieškovas nepaneigė įstatyme įtvirtintos bendrosios jungtinės nuosavybės prezumpcijos.

2021 m. kovo 10 d.Nr. e3K-3-42-701/2021

Šią nutartį rasite čia.

Spręsta dėl teisės normų, reglamentuojančių termino administraciniam aktui apskųsti pradžią, ieškinio senaties termino skaičiavimą, proceso teisės normų, reglamentuojančių įrodymų vertinimą, taip pat materialiosios teisės normų, reglamentuojančių žemės sklypo kadastrinio matavimo dokumentų teisines pasekmes asmens teisėms ir pareigoms, aiškinimo ir taikymo.

2021 m. kovo 10 d.Nr. e3K-3-40-684/2021

Šią nutartį rasite čia.

LAT konstatavo, kad apeliacinės instancijos teismas nustatė teismų praktikoje ir teisės aktuose įtvirtintus kriterijus atitinkančią kainą saugotojui už valstybės naudai konfiskuotos transporto priemonės pasaugą.

2021 m. kovo 10 d. Nr. e3K-3-23-313/2021

Šią nutartį rasite čia.

Teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio teisinius padarinius tik tada, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį niekiniu tampa akivaizdus. Šiuo atveju byloje nenustatyta akivaizdžių aplinkybių, teikiančių pagrindą statybos rangos sutartį laikyti apsimestine, skirta jungtinės veiklos sutarčiai pridengti.

2021 m. kovo 10 d. Nr. e3K-3-8-313/2021

Šią nutartį rasite čia.

Spręsta dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių bylinėjimosi išlaidų paskirstymą šalims tuo atveju, kai byla nutraukta teismui patvirtinus šalių sudarytą taikos sutartį, o šalys taikos sutartyje neaptarė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo. Kasacinis teismas sutiko su apeliacinio teismo išvada, kuria šalių procesinis elgesys pripažintas sąžiningu ir tinkamu, todėl kasatorės, ieškovės, patirtos bylinėjimosi išlaidos pagrįstai nepriteistos iš atsakovo.

2021 m. kovo 10 d. Nr. 3K-3-60-248/2021

Šią nutartį rasite čia.

Kasacinis teismas panaikino apeliacinės instancijos teismo nutarties, priimtos dėl laikinųjų apsaugos priemonių, dalį, kuria iš ieškovės atsakovei priteistas bylinėjimosi išlaidų atlyginimas už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. LAT nusprendė, kad kol nėra įsiteisėjęs procesinis sprendimas dėl ginčo esmės, nei viena šalis negali būti vertinama kaip pralaimėjusi bylą. Todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimas šioje stadijoje, nėra galimas.

2021 m. kovo 10 d. Nr. e3K-3-47-916/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apeliacinės instancijos teismas bylos apeliacine tvarka iš esmės neišnagrinėjo, nes dėl ieškovo apeliacinio skundo argumentų, kurie patenka į bylos nagrinėjimo dalyką, atskleidžia ginčo esmę ir yra reikšmingi bylos teisiniam rezultatui, visiškai nepasisakė. Todėl yra pagrindas konstatuoti absoliutų apeliacinės instancijos teismo nutarties negaliojimą.

2021 m. kovo 10 d. Nr. e3K-3-49-823/2021

Šią nutartį rasite čia.

Kasacinis teismas perdavė apeliacinės instancijos teismui iš naujo nagrinėti bylą dėl išieškojimo nukreipimo į bankrutuojančios individualios įmonės savininko turtą, esantį bendrąja sutuoktinių jungtine nuosavybe. LAT konstatavo, kad byloje nebuvo nenustatytos reikiamos faktinės aplinkybės, iš kurių galima padaryti išvadą, ar individuali įmonė buvo asmeninis vieno iš sutuoktinių verslas, ar bendras.

2021 m. kovo 10 d. Nr. e3K-3-46-823/2021

Šią nutartį rasite čia.

Pareiga apdrausti transporto priemonę transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu negali būti siaurinama tik iki pareigos nenaudoti ir neleisti kitam asmeniui naudoti neapdraustą transporto priemonę. Jei savininkas neįvykdo įstatyme nustatytos pareigos apdrausti transporto priemonę šiuo draudimu, jis nesielgė rūpestingai ir apdairiai. Aplinkybė, kai transporto priemonės savininkas praranda transporto priemonės kontrolę prieš savo valią dėl trečiojo asmens veiksmų, galėtų būti pagrindas atleisti transporto priemonės savininką nuo civilinės atsakomybės ar ją sumažinti tik tuo atveju, jei transporto priemonės savininkas elgėsi itin atidžiai ir rūpestingai, kad neprarastų galimybės valdyti transporto priemonę. Byla perduota nagrinėti iš naujo pirmos instancijos teismui, nes joje liko nenustatytos reikšmingos aplinkybės.

2021 m. kovo 10 d. Nr. 3K-3-48-1075/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

 

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.