LAT nutarčių apžvalga 2021 m. kovo 1 d. – kovo 5 d.

2021 03 15

Užsienio teisės taikymo pagrindą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo teisiniam santykiui nustato įstatymas. Todėl pagal CK 1.12 straipsnio 1 dalį pareiga taikyti, aiškinti užsienio teisę bei nustatyti jos turinį tenka teismui, kuris tai turi atlikti ex officio.

Norvegijos Karalystėje įvykusio eismo įvykio metu buvo apgadinta ieškovės, Lietuvos Respublikoje veikiančios bendrovės, transporto priemonė ir puspriekabė, taip pat ieškovė patyrė kitos su eismo įvykiu susijusios žalos. Už eismo įvykį iš dalies atsakingas asmuo, kurio civilinė atsakomybė buvo apdrausta atsakovės – Norvegijos Karalystėje veikiančios draudimo bendrovės. Ieškovė prašė priteisti draudimo išmoką iš atsakovės.

Bylos nagrinėjimo metu kilo ginčas dėl ieškinio senaties taikymo. Atsakovė teigė, kad pagal Lietuvos Respublikos teisę ieškinio senaties terminas ieškinio padavimo metu buvo pasibaigęs. Ieškovė įrodinėjo, kad ginčui teismai turėjo ex officio taikyti Norvegijos Karalystės teisėje įtvirtintas ieškinio senaties taisykles, kurios ieškovei palankesnės.

LAT išaiškino, kad pagal CK 1.12 straipsnio 1 dalį, jeigu užsienio teisės taikymą numato įstatymas, pareiga taikyti, aiškinti užsienio teisę bei nustatyti jos turinį tenka teismui, ir jis tai turi atlikti ex officio.

Ieškovę ir atsakovę saisto draudimo teisinis santykis. Todėl nėra taikoma 1971-05-04 Hagos konvencija dėl eismo įvykiams taikytinos teisės, kuri reglamentuoja žalos atlyginimo klausimus. Kadangi Norvegijos Karalystė nėra Europos Sąjungos narė, taikytinos teisės klausimų nereglamentuoja Roma I Reglamentas. Tarp Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės nėra sudarytos dvišalės teisinės pagalbos sutarties. Todėl nustatant transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčiai taikytiną teisę, reikia remtis teismo, kuriame iškelta byla, tarptautinės privatinės teisės (kolizinėmis) normomis, įvertinant transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo reguliavimo ypatumus. LAT padarė išvadą, kad pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo ir Draudimo įstatymo reguliavimą yra taikomi tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojantys teisės aktai. Užsienio teisės taikymo pagrindą nustato įstatymas. Todėl žemesnės instancijos teismai Norvegijos Karalystės teisę turėjo taikyti ex officio.

LAT panaikino pirmos ir apeliacinės instancijos teismų sprendimus ir grąžino bylą nagrinėti pirmos instancijos teismui iš naujo.

2021 m. kovo 3 d. Nr. e3K-3-43-1075/2021

Šią nutartį rasite čia.

Apžvalgas parengė arbitražo ir teismų praktikos grupė.

WALLESS Weekly Review

Subscribe and receive the summary of the Lithuanian Supreme Court's rulings every week in your inbox. The information is prepared by the WALLESS Arbitration and Dispute Resolution Team.

Please note that review is in Lithuanian.